सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

४०°४३′१२″N ०°५१′४७″E