सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

३५°२१′१७″N १३९°४५′३६″E