सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२७°१०′०″N ६४°१६′०″E