सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२४°४३′१२″N ८०°१२′०″E