सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२०°५४′२०″N ७७°३६′१२″E