सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१७°२८′१२″N ७३°३७′१३″E