सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१६°७′२४″N ७४°४४′४४″E