सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

६°५८′०″S ११०°२५′०″E