सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२१°१२′३६″N ७७°४३′१२″E