सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२०°५१′०″N ७९°१९′४८″E