सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२१°१५′२६″N ७७°३०′३१″E