सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१७°५८′४८″N ७४°२५′४८″E