सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१९°४०′०″N ७८°३२′०″E