या पृष्ठासंबंधीचे बदल

Jump to navigation Jump to search

हे पृष्ठ एखाद्या विशिष्ट पानाशी, (किंवा एखाद्या विशिष्ट वर्गात असणाऱ्या पानांशी), जोडलेल्या पानांवरील बदल दर्शविते.एखाद्या वर्गातील पाने पाहाण्यासाठी तो वर्ग लिहा आपल्या निरीक्षणसूचीत ही पाने ठळक दिसतील.

अलीकडील बदलांसाठी पर्याय मागील | | | १४ | ३० दिवसांतील ५० | १०० | २५० | ५०० बदल पाहा.

प्रवेश केलेले सदस्य लपवा | अनामिक सदस्य लपवा | माझे बदल लपवा | सांगकामे(बॉट्स) दाखवा | छोटे बदल लपवा | दाखवा पान वर्गीकरण | दाखवा विकिडाटा
०२:०४, २३ जुलै २०१९ नंतर केले गेलेले बदल दाखवा.
   
पृष्ठ नाव:
लघुरूपांची यादी:
(नविन पानांची यादी हेही पाहा)
छो
$1 - छोटे बदल
सां
$1 - सांगकामे(बॉट्स)
वि.डा.
विकिडाटा संपादन
(±१२३)
या पानाचा आकार इतक्या बाइटस् ने बदलला

१८ जुलै २०१९

  • तुळस‎; १६:३१ -१८४AYUSH 6862 चर्चा योगदानतुळस (शास्त्रीय नाव: Ocimum sanctum, ऑसिमम सँक्टम; इंग्लिश: Holy Basil, होली बेसिल) ही लेबियाटी म्हणजे पुदिन्याच्या कुळातील एक सुगंधी वनस्पती आहे. आ शिया, युरोप व आफ्रिका खंडांमध्ये बहुतेक भूप्रदेशांत तुळशीची झुडपे आढळतात. तुळशीची रोपे सर्वसाधारणतः ३० ते १२० सें.मी. उंचीपर्यंत वाढतात. हिची पाने लंबगोलाकार, किंचित टोकदार व कातरलेली आणि एकाआड एक असतात. तुळशीच्या तुऱ्यासारख्या फुलाला मंजिरी म्हणतात. तिच्यातूनच तुळशीच्या बिया मिळतात. वनस्पती शास्त्रज्ञांच्या म्हणण्यानुसार तुळस ही दिवसातले वीस... खूणपताका: मोबाईल संपादन, मोबाईल वेब संपादन, संदर्भ क्षेत्रात बदल.
  • तुळस‎; १६:२२ -१AYUSH 6862 चर्चा योगदानखूणपताका: मोबाईल संपादन, मोबाईल वेब संपादन