सांख्यिकी

पाने सांख्यिकी
लेख (इतर विकिपीडियांशी तुलना)४३,९७१
पाने
(चर्चा पाने, पुनर्निर्देशने, साचे, इ. सह एकूण पाने)
१,७८,९१५
चढवलेल्या संचिका२०,३७६
संपादन सांख्यिकी
एकूण संपादने१४,४७,४६३
प्रतिपान संपादने८.०९
सदस्य सांख्यिकी
नोंदणीकृत सदस्य६६,५५२
कार्यरत सदस्य (सदस्यांची यादी)
(गेल्या ३० दिवसांत एक तरी कृती केलेले सदस्य)
११६
सांगकामे (सदस्यांची यादी)७९
प्रचालक (सदस्यांची यादी)१०
स्विकृती अधिकारी (सदस्यांची यादी)
प्रतिपालक (सदस्यांची यादी)
खाते विकसक (सदस्यांची यादी)
आयातदार (सदस्यांची यादी)
आंतरविकि आयातदार (सदस्यांची यादी)
अंकपत्ता प्रतिबंधन सूट (सदस्यांची यादी)
झापडबंद अधिकारी (सदस्यांची यादी)
झापडबंद (सदस्यांची यादी)
प्रवाह सांगकामे (सदस्यांची यादी)
सुनिश्चित सदस्य (सदस्यांची यादी)
सदस्य तपासा (सदस्यांची यादी)
इतर सांख्यिकी
रांगेतील एकगठ्ठा संदेश
आशयघनता - (Edits per Article*(Pages - articles)/Articles * (1 - Articles per Page)): 76.196529633336