सांख्यिकी

Jump to navigation Jump to search
पाने सांख्यिकी
एकूण लेख [[https://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias|(इतर विकिपीडियांशी तुलना)]]८२,५४९
पाने
(चर्चा पाने, पुनर्निर्देशने, साचे, इ. सह एकूण पाने)
२,७४,४९०
चढवलेल्या संचिका१९,१४१
संपादन सांख्यिकी
एकूण संपादने२०,०१,८६४
प्रतिपान संपादने७.२९
सदस्य सांख्यिकी
नोंदणीकृत सदस्य (सदस्यांची यादी)१,३९,८२३
कार्यरत सदस्य (सदस्यांची यादी)
(गेल्या ३० दिवसांत एक तरी कृती केलेले सदस्य)
२२१
सांगकामे (सदस्यांची यादी)७५
प्रचालक (सदस्यांची यादी)१०
तांत्रिक प्रचालक (सदस्यांची यादी)
स्विकृती अधिकारी (सदस्यांची यादी)
प्रतिपालक (सदस्यांची यादी)
खाते विकसक (सदस्यांची यादी)
आयातदार (सदस्यांची यादी)
आंतरविकि आयातदार (सदस्यांची यादी)
अंकपत्ता प्रतिबंधन सूट (सदस्यांची यादी)
झापडबंद अधिकारी (सदस्यांची यादी)
द्रूतमाघारकार (सदस्यांची यादी)
सदस्य तपासा (सदस्यांची यादी)
सुनिश्चित सदस्य (सदस्यांची यादी)
इतर सांख्यिकी
Words in all content pages१,२५,११,७१५
आशयघनता - (Edits per Article*(Pages - articles)/Articles * (1 - Articles per Page)): 39.42937703563