सर्वाधिक आंतरविन्यासित पाने

Jump to navigation Jump to search

खालील माहिती सयीमध्ये(कॅशे) ठेवली आहे आणि शेवटी २०:०७, १९ जुलै २०१९ ला बदलली होती.

खाली # ते #५० पर्यंतच्या कक्षेतील ५० निकाल दाखविले आहेत.

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).

 1. साचा:Clear‏‎ (५१,३५१पानांवर वापर)
 2. साचा:Tlx‏‎ (५१,२६३पानांवर वापर)
 3. साचा:Mod‏‎ (५०,८६६पानांवर वापर)
 4. साचा:Rand‏‎ (५०,८६२पानांवर वापर)
 5. साचा:अविशिष्ट उपपान‏‎ (५०,८५८पानांवर वापर)
 6. साचा:Hidden begin‏‎ (५०,८४५पानांवर वापर)
 7. साचा:Hidden end‏‎ (५०,८४४पानांवर वापर)
 8. साचा:Hidden‏‎ (५०,८१५पानांवर वापर)
 9. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता‏‎ (५०,७९३पानांवर वापर)
 10. साचा:Welcome‏‎ (५०,७९०पानांवर वापर)
 11. विभाग:Arguments‏‎ (२४,८३२पानांवर वापर)
 12. साचा:चौकट‏‎ (२१,७९०पानांवर वापर)
 13. विभाग:Navbar‏‎ (२१,७६२पानांवर वापर)
 14. साचा:स्वागत‏‎ (२०,७९४पानांवर वापर)
 15. साचा:विस्तार‏‎ (१६,४०६पानांवर वापर)
 16. विभाग:Navbox‏‎ (१६,०४१पानांवर वापर)
 17. साचा:Navbox‏‎ (१५,६७८पानांवर वापर)
 18. साचा:Main other‏‎ (१०,१५८पानांवर वापर)
 19. विभाग:Yesno‏‎ (९,९६९पानांवर वापर)
 20. विभाग:No globals‏‎ (९,००८पानांवर वापर)
 21. विभाग:Check for unknown parameters‏‎ (८,४२२पानांवर वापर)
 22. साचा:संदर्भयादी‏‎ (८,०६७पानांवर वापर)
 23. विभाग:Infobox‏‎ (७,८३३पानांवर वापर)
 24. साचा:Infobox‏‎ (७,८३३पानांवर वापर)
 25. विभाग:Citation/CS1/Whitelist‏‎ (६,७९२पानांवर वापर)
 26. विभाग:Citation/CS1/Configuration‏‎ (६,७९२पानांवर वापर)
 27. विभाग:Citation/CS1‏‎ (६,७९२पानांवर वापर)
 28. साचा:Commons1‏‎ (५,२१२पानांवर वापर)
 29. साचा:कॉमन्स वर्ग‏‎ (५,२०९पानांवर वापर)
 30. विभाग:Message box‏‎ (४,९८०पानांवर वापर)
 31. विभाग:Message box/configuration‏‎ (४,९७४पानांवर वापर)
 32. साचा:देवनागरी‏‎ (४,९५७पानांवर वापर)
 33. साचा:Devanagari/core‏‎ (४,९५७पानांवर वापर)
 34. साचा:संकेतस्थळ स्रोत‏‎ (४,८१४पानांवर वापर)
 35. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/1‏‎ (४,७५६पानांवर वापर)
 36. साचा:Round corners‏‎ (४,७५४पानांवर वापर)
 37. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/5‏‎ (४,६५०पानांवर वापर)
 38. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/7‏‎ (४,५९९पानांवर वापर)
 39. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/3‏‎ (४,५३०पानांवर वापर)
 40. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/21‏‎ (४,५२७पानांवर वापर)
 41. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/15‏‎ (४,५१०पानांवर वापर)
 42. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/9‏‎ (४,३५७पानांवर वापर)
 43. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/17‏‎ (४,३४९पानांवर वापर)
 44. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/19‏‎ (४,३४८पानांवर वापर)
 45. साचा:ध्वजचिन्ह‏‎ (४,२८६पानांवर वापर)
 46. साचा:देशध्वज‏‎ (४,२७५पानांवर वापर)
 47. साचा:देश देशध्वज२‏‎ (४,२४९पानांवर वापर)
 48. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/11‏‎ (४,२४४पानांवर वापर)
 49. साचा:Flagicon/core‏‎ (४,२१२पानांवर वापर)
 50. साचा:Lang‏‎ (४,१५९पानांवर वापर)

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).