सर्वाधिक आंतरविन्यासित पाने

Jump to navigation Jump to search

खालील माहिती सयीमध्ये(कॅशे) ठेवली आहे आणि शेवटी २१:५३, २५ फेब्रुवारी २०२० ला बदलली होती.

खाली # ते #५० पर्यंतच्या कक्षेतील ५० निकाल दाखविले आहेत.

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).

 1. साचा:Clear‏‎ (५३,९८३पानांवर वापर)
 2. साचा:Tlx‏‎ (५३,८८७पानांवर वापर)
 3. साचा:Mod‏‎ (५३,४८२पानांवर वापर)
 4. साचा:Rand‏‎ (५३,४७८पानांवर वापर)
 5. साचा:अविशिष्ट उपपान‏‎ (५३,४७४पानांवर वापर)
 6. साचा:Hidden begin‏‎ (५३,४६७पानांवर वापर)
 7. साचा:Hidden end‏‎ (५३,४६६पानांवर वापर)
 8. साचा:Hidden‏‎ (५३,४३३पानांवर वापर)
 9. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता‏‎ (५३,४०९पानांवर वापर)
 10. साचा:Welcome‏‎ (५३,४०६पानांवर वापर)
 11. विभाग:Arguments‏‎ (२५,६०१पानांवर वापर)
 12. विभाग:Navbar‏‎ (२२,२७८पानांवर वापर)
 13. साचा:चौकट‏‎ (२१,८३३पानांवर वापर)
 14. साचा:स्वागत‏‎ (२०,८०४पानांवर वापर)
 15. विभाग:Navbox‏‎ (१६,३६२पानांवर वापर)
 16. साचा:विस्तार‏‎ (१६,३३१पानांवर वापर)
 17. साचा:Navbox‏‎ (१५,९९८पानांवर वापर)
 18. साचा:Main other‏‎ (१०,८३८पानांवर वापर)
 19. विभाग:Yesno‏‎ (१०,३७७पानांवर वापर)
 20. विभाग:No globals‏‎ (९,७२१पानांवर वापर)
 21. विभाग:Check for unknown parameters‏‎ (९,१०३पानांवर वापर)
 22. साचा:संदर्भयादी‏‎ (८,६९३पानांवर वापर)
 23. साचा:Infobox‏‎ (८,१२४पानांवर वापर)
 24. विभाग:Infobox‏‎ (८,१२४पानांवर वापर)
 25. विभाग:Citation/CS1/Whitelist‏‎ (७,८१७पानांवर वापर)
 26. विभाग:Citation/CS1/Configuration‏‎ (७,८१७पानांवर वापर)
 27. विभाग:Citation/CS1‏‎ (७,८१७पानांवर वापर)
 28. साचा:संकेतस्थळ स्रोत‏‎ (५,५६५पानांवर वापर)
 29. साचा:Commons1‏‎ (५,२२१पानांवर वापर)
 30. साचा:कॉमन्स वर्ग‏‎ (५,२१८पानांवर वापर)
 31. साचा:देवनागरी‏‎ (५,०१९पानांवर वापर)
 32. साचा:Devanagari/core‏‎ (५,०१९पानांवर वापर)
 33. विभाग:Message box‏‎ (४,९३२पानांवर वापर)
 34. विभाग:Message box/configuration‏‎ (४,९२६पानांवर वापर)
 35. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/1‏‎ (४,८६६पानांवर वापर)
 36. साचा:Round corners‏‎ (४,८१४पानांवर वापर)
 37. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/5‏‎ (४,७६९पानांवर वापर)
 38. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/7‏‎ (४,७३७पानांवर वापर)
 39. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/3‏‎ (४,६५२पानांवर वापर)
 40. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/15‏‎ (४,६४४पानांवर वापर)
 41. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/21‏‎ (४,६२८पानांवर वापर)
 42. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/9‏‎ (४,४७२पानांवर वापर)
 43. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/19‏‎ (४,४७१पानांवर वापर)
 44. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/17‏‎ (४,४६२पानांवर वापर)
 45. साचा:Country flaglink‏‎ (४,४१६पानांवर वापर)
 46. साचा:ध्वजचिन्ह‏‎ (४,४०८पानांवर वापर)
 47. साचा:देशध्वज‏‎ (४,३४९पानांवर वापर)
 48. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/11‏‎ (४,३४८पानांवर वापर)
 49. साचा:Flagicon/core‏‎ (४,३३३पानांवर वापर)
 50. साचा:देश देशध्वज२‏‎ (४,३२३पानांवर वापर)

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).