सर्वाधिक आंतरविन्यासित पाने

Jump to navigation Jump to search

खालील माहिती सयीमध्ये(कॅशे) ठेवली आहे आणि शेवटी २०:४१, २९ सप्टेंबर २०२२ ला बदलली होती.

खाली # ते #५० पर्यंतच्या कक्षेतील ५० निकाल दाखविले आहेत.

पाहा (मागील ५०) () (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).

 1. साचा:Clear‏‎ (६०,१२७पानांवर वापर)
 2. साचा:Tlx‏‎ (६०,०४३पानांवर वापर)
 3. साचा:Hidden begin‏‎ (५९,५९३पानांवर वापर)
 4. साचा:Hidden end‏‎ (५९,५९२पानांवर वापर)
 5. साचा:Mod‏‎ (५९,५८४पानांवर वापर)
 6. साचा:Rand‏‎ (५९,५७६पानांवर वापर)
 7. साचा:अविशिष्ट उपपान‏‎ (५९,५७२पानांवर वापर)
 8. साचा:Hidden‏‎ (५९,५३६पानांवर वापर)
 9. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता‏‎ (५९,५०७पानांवर वापर)
 10. साचा:Welcome‏‎ (५९,५०४पानांवर वापर)
 11. विभाग:Arguments‏‎ (४२,७४९पानांवर वापर)
 12. विभाग:No globals‏‎ (२६,८७९पानांवर वापर)
 13. विभाग:Navbar/configuration‏‎ (२५,९५३पानांवर वापर)
 14. विभाग:Navbar‏‎ (२५,९५२पानांवर वापर)
 15. विभाग:I18n‏‎ (२४,६०१पानांवर वापर)
 16. विभाग:WikidataIB/titleformats‏‎ (२४,६००पानांवर वापर)
 17. विभाग:WikidataIB/nolinks‏‎ (२४,६००पानांवर वापर)
 18. विभाग:WikidataIB/i18n‏‎ (२४,६००पानांवर वापर)
 19. विभाग:WikidataIB‏‎ (२४,६००पानांवर वापर)
 20. विभाग:Yesno‏‎ (२३,५९३पानांवर वापर)
 21. साचा:!-‏‎ (२३,२०२पानांवर वापर)
 22. साचा:AutoLink‏‎ (२२,७७१पानांवर वापर)
 23. साचा:माहितीचौकट भारतीय न्यायक्षेत्र‏‎ (२२,६६४पानांवर वापर)
 24. साचा:माभान/P‏‎ (२२,६६३पानांवर वापर)
 25. साचा:माहितीचौकट भारतीय न्यायक्षेत्र/Parameters‏‎ (२२,६६३पानांवर वापर)
 26. साचा:स्वागत‏‎ (२०,८९१पानांवर वापर)
 27. विभाग:Message box‏‎ (२०,२४८पानांवर वापर)
 28. विभाग:Message box/configuration‏‎ (२०,२४६पानांवर वापर)
 29. विभाग:Navbar/styles.css‏‎ (१८,८८४पानांवर वापर)
 30. विभाग:Namespace detect/config‏‎ (१८,६५८पानांवर वापर)
 31. विभाग:Namespace detect/data‏‎ (१८,६५७पानांवर वापर)
 32. विभाग:Category handler/shared‏‎ (१८,६२९पानांवर वापर)
 33. विभाग:Category handler/config‏‎ (१८,६२९पानांवर वापर)
 34. विभाग:Category handler/blacklist‏‎ (१८,६२९पानांवर वापर)
 35. विभाग:Category handler/data‏‎ (१८,६२८पानांवर वापर)
 36. विभाग:Category handler‏‎ (१८,६२८पानांवर वापर)
 37. विभाग:Navbox/styles.css‏‎ (१७,८०६पानांवर वापर)
 38. विभाग:Navbox/configuration‏‎ (१७,८०६पानांवर वापर)
 39. विभाग:Navbox‏‎ (१७,८०६पानांवर वापर)
 40. साचा:Navbox‏‎ (१७,४१६पानांवर वापर)
 41. विभाग:Message box/ambox.css‏‎ (१७,१९३पानांवर वापर)
 42. साचा:Ambox‏‎ (१६,८४४पानांवर वापर)
 43. साचा:विस्तार‏‎ (१६,६६५पानांवर वापर)
 44. साचा:Main other‏‎ (१५,१६४पानांवर वापर)
 45. विभाग:Check for unknown parameters‏‎ (१३,२७०पानांवर वापर)
 46. विभाग:Citation/CS1/styles.css‏‎ (१३,०७३पानांवर वापर)
 47. विभाग:Citation/CS1/COinS‏‎ (१३,०३६पानांवर वापर)
 48. विभाग:Citation/CS1‏‎ (१३,०३६पानांवर वापर)
 49. विभाग:Citation/CS1/Whitelist‏‎ (१३,०३६पानांवर वापर)
 50. विभाग:Citation/CS1/Utilities‏‎ (१३,०३६पानांवर वापर)

पाहा (मागील ५०) () (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).