Jump to content

सर्वाधिक आंतरविन्यासित पाने

खालील माहिती सयीमध्ये(कॅशे) ठेवली आहे आणि शेवटी १६:१७, २२ जून २०२४ ला बदलली होती.

खाली # ते #५० पर्यंतच्या कक्षेतील ५० निकाल दाखविले आहेत.

पाहा (मागील ५०) () (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).

 1. साचा:Clear‏‎ (६४,३८१पानांवर वापर)
 2. साचा:Tlx‏‎ (६४,३३१पानांवर वापर)
 3. साचा:Hidden begin‏‎ (६३,८२१पानांवर वापर)
 4. साचा:Hidden end‏‎ (६३,८१९पानांवर वापर)
 5. साचा:Mod‏‎ (६३,८०२पानांवर वापर)
 6. साचा:Rand‏‎ (६३,७९४पानांवर वापर)
 7. साचा:अविशिष्ट उपपान‏‎ (६३,७९०पानांवर वापर)
 8. साचा:Hidden‏‎ (६३,७५५पानांवर वापर)
 9. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता‏‎ (६३,७२५पानांवर वापर)
 10. साचा:Welcome‏‎ (६३,७२२पानांवर वापर)
 11. विभाग:Arguments‏‎ (५४,५८५पानांवर वापर)
 12. विभाग:No globals‏‎ (३५,७०६पानांवर वापर)
 13. विभाग:Yesno‏‎ (३३,६१२पानांवर वापर)
 14. विभाग:Navbar/configuration‏‎ (२८,७१४पानांवर वापर)
 15. विभाग:Navbar‏‎ (२८,७१३पानांवर वापर)
 16. विभाग:I18n‏‎ (२८,२२५पानांवर वापर)
 17. विभाग:WikidataIB/titleformats‏‎ (२८,२२३पानांवर वापर)
 18. विभाग:WikidataIB/nolinks‏‎ (२८,२२३पानांवर वापर)
 19. विभाग:WikidataIB/i18n‏‎ (२८,२२३पानांवर वापर)
 20. विभाग:WikidataIB‏‎ (२८,२२३पानांवर वापर)
 21. विभाग:Message box‏‎ (२७,७७३पानांवर वापर)
 22. विभाग:Message box/configuration‏‎ (२७,७७०पानांवर वापर)
 23. साचा:Main other‏‎ (२५,२८२पानांवर वापर)
 24. विभाग:Check for unknown parameters‏‎ (२४,३३५पानांवर वापर)
 25. साचा:!-‏‎ (२४,२३३पानांवर वापर)
 26. साचा:AutoLink‏‎ (२३,८१९पानांवर वापर)
 27. साचा:माहितीचौकट भारतीय न्यायक्षेत्र‏‎ (२३,६८६पानांवर वापर)
 28. साचा:माहितीचौकट भारतीय न्यायक्षेत्र/Parameters‏‎ (२३,६८५पानांवर वापर)
 29. साचा:माभान/P‏‎ (२३,६८५पानांवर वापर)
 30. साचा:संदर्भयादी‏‎ (२३,३१८पानांवर वापर)
 31. साचा:संदर्भयादी/styles.css‏‎ (२३,३१८पानांवर वापर)
 32. विभाग:Message box/ambox.css‏‎ (२३,२०५पानांवर वापर)
 33. साचा:Ambox‏‎ (२२,९५६पानांवर वापर)
 34. विभाग:Namespace detect/config‏‎ (२१,०६५पानांवर वापर)
 35. विभाग:Namespace detect/data‏‎ (२१,०६४पानांवर वापर)
 36. विभाग:Category handler‏‎ (२१,०३५पानांवर वापर)
 37. विभाग:Category handler/blacklist‏‎ (२१,०३५पानांवर वापर)
 38. विभाग:Category handler/shared‏‎ (२१,०३५पानांवर वापर)
 39. विभाग:Category handler/config‏‎ (२१,०३५पानांवर वापर)
 40. विभाग:Category handler/data‏‎ (२१,०३४पानांवर वापर)
 41. साचा:स्वागत‏‎ (२०,९३९पानांवर वापर)
 42. विभाग:Navbar/styles.css‏‎ (१९,९९६पानांवर वापर)
 43. विभाग:Citation/CS1/styles.css‏‎ (१९,२३२पानांवर वापर)
 44. विभाग:Citation/CS1‏‎ (१९,१७८पानांवर वापर)
 45. विभाग:Citation/CS1/Utilities‏‎ (१९,१७६पानांवर वापर)
 46. विभाग:Citation/CS1/Whitelist‏‎ (१९,१७६पानांवर वापर)
 47. विभाग:Citation/CS1/Configuration‏‎ (१९,१७६पानांवर वापर)
 48. विभाग:Citation/CS1/COinS‏‎ (१९,१७६पानांवर वापर)
 49. विभाग:Citation/CS1/Identifiers‏‎ (१९,१७६पानांवर वापर)
 50. विभाग:Citation/CS1/Date validation‏‎ (१९,१७६पानांवर वापर)

पाहा (मागील ५०) () (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).