सर्वाधिक आंतरविन्यासित पाने

Jump to navigation Jump to search

खालील माहिती सयीमध्ये(कॅशे) ठेवली आहे आणि शेवटी २२:४८, १३ सप्टेंबर २०१९ ला बदलली होती.

खाली # ते #५० पर्यंतच्या कक्षेतील ५० निकाल दाखविले आहेत.

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).

 1. साचा:Clear‏‎ (५१,९९९पानांवर वापर)
 2. साचा:Tlx‏‎ (५१,९०९पानांवर वापर)
 3. साचा:Mod‏‎ (५१,५०९पानांवर वापर)
 4. साचा:Rand‏‎ (५१,५०५पानांवर वापर)
 5. साचा:अविशिष्ट उपपान‏‎ (५१,५०१पानांवर वापर)
 6. साचा:Hidden begin‏‎ (५१,४८९पानांवर वापर)
 7. साचा:Hidden end‏‎ (५१,४८८पानांवर वापर)
 8. साचा:Hidden‏‎ (५१,४५८पानांवर वापर)
 9. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता‏‎ (५१,४३६पानांवर वापर)
 10. साचा:Welcome‏‎ (५१,४३३पानांवर वापर)
 11. विभाग:Arguments‏‎ (२४,७६४पानांवर वापर)
 12. साचा:चौकट‏‎ (२१,८२७पानांवर वापर)
 13. विभाग:Navbar‏‎ (२१,८२०पानांवर वापर)
 14. साचा:स्वागत‏‎ (२०,७९५पानांवर वापर)
 15. साचा:विस्तार‏‎ (१६,३९१पानांवर वापर)
 16. विभाग:Navbox‏‎ (१६,०७०पानांवर वापर)
 17. साचा:Navbox‏‎ (१५,७०७पानांवर वापर)
 18. साचा:Main other‏‎ (१०,२३६पानांवर वापर)
 19. विभाग:Yesno‏‎ (९,८३४पानांवर वापर)
 20. विभाग:No globals‏‎ (९,१८९पानांवर वापर)
 21. विभाग:Check for unknown parameters‏‎ (८,५०१पानांवर वापर)
 22. साचा:संदर्भयादी‏‎ (८,१४५पानांवर वापर)
 23. विभाग:Infobox‏‎ (७,८५४पानांवर वापर)
 24. साचा:Infobox‏‎ (७,८५४पानांवर वापर)
 25. विभाग:Citation/CS1/Whitelist‏‎ (७,०१९पानांवर वापर)
 26. विभाग:Citation/CS1/Configuration‏‎ (७,०१९पानांवर वापर)
 27. विभाग:Citation/CS1‏‎ (७,०१९पानांवर वापर)
 28. साचा:Commons1‏‎ (५,२१२पानांवर वापर)
 29. साचा:कॉमन्स वर्ग‏‎ (५,२०९पानांवर वापर)
 30. साचा:Devanagari/core‏‎ (४,९९५पानांवर वापर)
 31. साचा:देवनागरी‏‎ (४,९९५पानांवर वापर)
 32. साचा:संकेतस्थळ स्रोत‏‎ (४,९६४पानांवर वापर)
 33. विभाग:Message box‏‎ (४,८३४पानांवर वापर)
 34. विभाग:Message box/configuration‏‎ (४,८२८पानांवर वापर)
 35. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/1‏‎ (४,७८४पानांवर वापर)
 36. साचा:Round corners‏‎ (४,७८३पानांवर वापर)
 37. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/5‏‎ (४,६७३पानांवर वापर)
 38. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/7‏‎ (४,६३३पानांवर वापर)
 39. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/3‏‎ (४,५५८पानांवर वापर)
 40. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/21‏‎ (४,५५४पानांवर वापर)
 41. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/15‏‎ (४,५४४पानांवर वापर)
 42. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/17‏‎ (४,३८३पानांवर वापर)
 43. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/9‏‎ (४,३८३पानांवर वापर)
 44. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/19‏‎ (४,३७९पानांवर वापर)
 45. साचा:ध्वजचिन्ह‏‎ (४,३०३पानांवर वापर)
 46. साचा:देशध्वज‏‎ (४,२७५पानांवर वापर)
 47. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/11‏‎ (४,२७४पानांवर वापर)
 48. साचा:देश देशध्वज२‏‎ (४,२४९पानांवर वापर)
 49. साचा:Flagicon/core‏‎ (४,२२९पानांवर वापर)
 50. साचा:Country flaglink‏‎ (४,१६७पानांवर वापर)

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).