सर्वाधिक आंतरविन्यासित पाने

खालील माहिती सयीमध्ये(कॅशे) ठेवली आहे आणि शेवटी १८:१६, २५ नोव्हेंबर २०२३ ला बदलली होती.

खाली # ते #५० पर्यंतच्या कक्षेतील ५० निकाल दाखविले आहेत.

पाहा (मागील ५०) () (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).

 1. साचा:Clear‏‎ (६३,५४९पानांवर वापर)
 2. साचा:Tlx‏‎ (६३,५०३पानांवर वापर)
 3. साचा:Hidden begin‏‎ (६२,९९७पानांवर वापर)
 4. साचा:Hidden end‏‎ (६२,९९५पानांवर वापर)
 5. साचा:Mod‏‎ (६२,९८७पानांवर वापर)
 6. साचा:Rand‏‎ (६२,९७९पानांवर वापर)
 7. साचा:अविशिष्ट उपपान‏‎ (६२,९७५पानांवर वापर)
 8. साचा:Hidden‏‎ (६२,९३९पानांवर वापर)
 9. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता‏‎ (६२,९१०पानांवर वापर)
 10. साचा:Welcome‏‎ (६२,९०७पानांवर वापर)
 11. विभाग:Arguments‏‎ (५०,२०३पानांवर वापर)
 12. विभाग:No globals‏‎ (३२,५४४पानांवर वापर)
 13. विभाग:Yesno‏‎ (३०,५९२पानांवर वापर)
 14. विभाग:Navbar/configuration‏‎ (२७,३१४पानांवर वापर)
 15. विभाग:Navbar‏‎ (२७,३१३पानांवर वापर)
 16. विभाग:I18n‏‎ (२६,५७०पानांवर वापर)
 17. विभाग:WikidataIB/titleformats‏‎ (२६,५६८पानांवर वापर)
 18. विभाग:WikidataIB/nolinks‏‎ (२६,५६८पानांवर वापर)
 19. विभाग:WikidataIB/i18n‏‎ (२६,५६८पानांवर वापर)
 20. विभाग:WikidataIB‏‎ (२६,५६८पानांवर वापर)
 21. विभाग:Message box‏‎ (२५,९०१पानांवर वापर)
 22. विभाग:Message box/configuration‏‎ (२५,८९८पानांवर वापर)
 23. साचा:!-‏‎ (२४,०३८पानांवर वापर)
 24. साचा:AutoLink‏‎ (२३,६२२पानांवर वापर)
 25. साचा:माहितीचौकट भारतीय न्यायक्षेत्र‏‎ (२३,४९३पानांवर वापर)
 26. साचा:माहितीचौकट भारतीय न्यायक्षेत्र/Parameters‏‎ (२३,४९२पानांवर वापर)
 27. साचा:माभान/P‏‎ (२३,४९२पानांवर वापर)
 28. साचा:Main other‏‎ (२२,४७८पानांवर वापर)
 29. विभाग:Check for unknown parameters‏‎ (२१,५४२पानांवर वापर)
 30. विभाग:Message box/ambox.css‏‎ (२१,२९८पानांवर वापर)
 31. साचा:Ambox‏‎ (२१,०४४पानांवर वापर)
 32. साचा:स्वागत‏‎ (२०,९२७पानांवर वापर)
 33. विभाग:Namespace detect/config‏‎ (२०,७०१पानांवर वापर)
 34. विभाग:Namespace detect/data‏‎ (२०,७००पानांवर वापर)
 35. विभाग:Category handler/config‏‎ (२०,६७१पानांवर वापर)
 36. विभाग:Category handler/blacklist‏‎ (२०,६७१पानांवर वापर)
 37. विभाग:Category handler‏‎ (२०,६७१पानांवर वापर)
 38. विभाग:Category handler/shared‏‎ (२०,६७१पानांवर वापर)
 39. विभाग:Category handler/data‏‎ (२०,६७०पानांवर वापर)
 40. साचा:संदर्भयादी/styles.css‏‎ (२०,६५७पानांवर वापर)
 41. साचा:संदर्भयादी‏‎ (२०,६५७पानांवर वापर)
 42. विभाग:Navbar/styles.css‏‎ (१९,३७७पानांवर वापर)
 43. विभाग:Navbox‏‎ (१८,१५१पानांवर वापर)
 44. विभाग:Navbox/styles.css‏‎ (१८,१५१पानांवर वापर)
 45. विभाग:Navbox/configuration‏‎ (१८,१५१पानांवर वापर)
 46. साचा:Navbox‏‎ (१७,७४५पानांवर वापर)
 47. साचा:विस्तार‏‎ (१६,८३५पानांवर वापर)
 48. विभाग:Citation/CS1/styles.css‏‎ (१६,६५९पानांवर वापर)
 49. विभाग:Citation/CS1‏‎ (१६,६१२पानांवर वापर)
 50. विभाग:Citation/CS1/Identifiers‏‎ (१६,६१०पानांवर वापर)

पाहा (मागील ५०) () (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).