सर्वाधिक आंतरविन्यासित पाने

खालील माहिती सयीमध्ये(कॅशे) ठेवली आहे आणि शेवटी १५:५१, ७ फेब्रुवारी २०२३ ला बदलली होती.

खाली # ते #५० पर्यंतच्या कक्षेतील ५० निकाल दाखविले आहेत.

पाहा (मागील ५०) () (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).

 1. साचा:Clear‏‎ (६०,९८३पानांवर वापर)
 2. साचा:Tlx‏‎ (६०,८९५पानांवर वापर)
 3. साचा:Hidden begin‏‎ (६०,४३८पानांवर वापर)
 4. साचा:Hidden end‏‎ (६०,४३६पानांवर वापर)
 5. साचा:Mod‏‎ (६०,४२८पानांवर वापर)
 6. साचा:Rand‏‎ (६०,४२०पानांवर वापर)
 7. साचा:अविशिष्ट उपपान‏‎ (६०,४१६पानांवर वापर)
 8. साचा:Hidden‏‎ (६०,३८०पानांवर वापर)
 9. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता‏‎ (६०,३५१पानांवर वापर)
 10. साचा:Welcome‏‎ (६०,३४८पानांवर वापर)
 11. विभाग:Arguments‏‎ (४६,१८१पानांवर वापर)
 12. विभाग:No globals‏‎ (२९,९१९पानांवर वापर)
 13. विभाग:Yesno‏‎ (२७,२४५पानांवर वापर)
 14. विभाग:Navbar/configuration‏‎ (२६,२४०पानांवर वापर)
 15. विभाग:Navbar‏‎ (२६,२३९पानांवर वापर)
 16. विभाग:I18n‏‎ (२५,२७३पानांवर वापर)
 17. विभाग:WikidataIB/titleformats‏‎ (२५,२७२पानांवर वापर)
 18. विभाग:WikidataIB/nolinks‏‎ (२५,२७२पानांवर वापर)
 19. विभाग:WikidataIB/i18n‏‎ (२५,२७२पानांवर वापर)
 20. विभाग:WikidataIB‏‎ (२५,२७२पानांवर वापर)
 21. साचा:!-‏‎ (२३,७७९पानांवर वापर)
 22. साचा:AutoLink‏‎ (२३,३४६पानांवर वापर)
 23. विभाग:Message box‏‎ (२३,२६४पानांवर वापर)
 24. विभाग:Message box/configuration‏‎ (२३,२६१पानांवर वापर)
 25. साचा:माहितीचौकट भारतीय न्यायक्षेत्र‏‎ (२३,२४०पानांवर वापर)
 26. साचा:माहितीचौकट भारतीय न्यायक्षेत्र/Parameters‏‎ (२३,२३९पानांवर वापर)
 27. साचा:माभान/P‏‎ (२३,२३९पानांवर वापर)
 28. साचा:स्वागत‏‎ (२०,९०७पानांवर वापर)
 29. विभाग:Namespace detect/config‏‎ (२०,३३१पानांवर वापर)
 30. विभाग:Namespace detect/data‏‎ (२०,३३०पानांवर वापर)
 31. विभाग:Category handler/shared‏‎ (२०,२९९पानांवर वापर)
 32. विभाग:Category handler/config‏‎ (२०,२९९पानांवर वापर)
 33. विभाग:Category handler/blacklist‏‎ (२०,२९९पानांवर वापर)
 34. विभाग:Category handler‏‎ (२०,२९८पानांवर वापर)
 35. विभाग:Category handler/data‏‎ (२०,२९८पानांवर वापर)
 36. विभाग:Message box/ambox.css‏‎ (२०,१५४पानांवर वापर)
 37. साचा:Ambox‏‎ (१९,८८२पानांवर वापर)
 38. विभाग:Navbar/styles.css‏‎ (१८,८५५पानांवर वापर)
 39. विभाग:Navbox/configuration‏‎ (१७,७३३पानांवर वापर)
 40. विभाग:Navbox‏‎ (१७,७३३पानांवर वापर)
 41. विभाग:Navbox/styles.css‏‎ (१७,७३३पानांवर वापर)
 42. साचा:Main other‏‎ (१७,४६२पानांवर वापर)
 43. साचा:Navbox‏‎ (१७,३४१पानांवर वापर)
 44. साचा:विस्तार‏‎ (१६,६५०पानांवर वापर)
 45. विभाग:Check for unknown parameters‏‎ (१५,५६६पानांवर वापर)
 46. साचा:संदर्भयादी/styles.css‏‎ (१४,७७४पानांवर वापर)
 47. साचा:संदर्भयादी‏‎ (१४,७७४पानांवर वापर)
 48. विभाग:Citation/CS1/styles.css‏‎ (१४,५८७पानांवर वापर)
 49. विभाग:Citation/CS1‏‎ (१४,५४९पानांवर वापर)
 50. विभाग:Citation/CS1/Date validation‏‎ (१४,५४७पानांवर वापर)

पाहा (मागील ५०) () (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).