सर्वाधिक आंतरविन्यासित पाने

Jump to navigation Jump to search

खालील माहिती सयीमध्ये(कॅशे) ठेवली आहे आणि शेवटी २२:१९, १३ नोव्हेंबर २०१९ ला बदलली होती.

खाली # ते #५० पर्यंतच्या कक्षेतील ५० निकाल दाखविले आहेत.

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).

 1. साचा:Clear‏‎ (५२,६३५पानांवर वापर)
 2. साचा:Tlx‏‎ (५२,५४३पानांवर वापर)
 3. साचा:Mod‏‎ (५२,१४०पानांवर वापर)
 4. साचा:Rand‏‎ (५२,१३६पानांवर वापर)
 5. साचा:अविशिष्ट उपपान‏‎ (५२,१३२पानांवर वापर)
 6. साचा:Hidden begin‏‎ (५२,१२२पानांवर वापर)
 7. साचा:Hidden end‏‎ (५२,१२१पानांवर वापर)
 8. साचा:Hidden‏‎ (५२,०९०पानांवर वापर)
 9. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता‏‎ (५२,०६७पानांवर वापर)
 10. साचा:Welcome‏‎ (५२,०६४पानांवर वापर)
 11. विभाग:Arguments‏‎ (२४,८८६पानांवर वापर)
 12. विभाग:Navbar‏‎ (२१,९३४पानांवर वापर)
 13. साचा:चौकट‏‎ (२१,८६७पानांवर वापर)
 14. साचा:स्वागत‏‎ (२०,८०२पानांवर वापर)
 15. साचा:विस्तार‏‎ (१६,३७०पानांवर वापर)
 16. विभाग:Navbox‏‎ (१६,१११पानांवर वापर)
 17. साचा:Navbox‏‎ (१५,७४८पानांवर वापर)
 18. साचा:Main other‏‎ (१०,३६१पानांवर वापर)
 19. विभाग:Yesno‏‎ (९,९१७पानांवर वापर)
 20. विभाग:No globals‏‎ (९,३९२पानांवर वापर)
 21. विभाग:Check for unknown parameters‏‎ (८,६२७पानांवर वापर)
 22. साचा:संदर्भयादी‏‎ (८,२५५पानांवर वापर)
 23. विभाग:Infobox‏‎ (७,९२९पानांवर वापर)
 24. साचा:Infobox‏‎ (७,९२९पानांवर वापर)
 25. विभाग:Citation/CS1/Whitelist‏‎ (७,२३९पानांवर वापर)
 26. विभाग:Citation/CS1/Configuration‏‎ (७,२३९पानांवर वापर)
 27. विभाग:Citation/CS1‏‎ (७,२३९पानांवर वापर)
 28. साचा:Commons1‏‎ (५,२१७पानांवर वापर)
 29. साचा:कॉमन्स वर्ग‏‎ (५,२१४पानांवर वापर)
 30. साचा:संकेतस्थळ स्रोत‏‎ (५,१५८पानांवर वापर)
 31. साचा:देवनागरी‏‎ (४,९९०पानांवर वापर)
 32. साचा:Devanagari/core‏‎ (४,९९०पानांवर वापर)
 33. साचा:Round corners‏‎ (४,८८५पानांवर वापर)
 34. विभाग:Message box‏‎ (४,८६५पानांवर वापर)
 35. विभाग:Message box/configuration‏‎ (४,८५९पानांवर वापर)
 36. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/1‏‎ (४,८१८पानांवर वापर)
 37. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/5‏‎ (४,७०१पानांवर वापर)
 38. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/7‏‎ (४,६६८पानांवर वापर)
 39. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/3‏‎ (४,५९१पानांवर वापर)
 40. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/15‏‎ (४,५८०पानांवर वापर)
 41. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/21‏‎ (४,५७२पानांवर वापर)
 42. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/17‏‎ (४,४११पानांवर वापर)
 43. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/9‏‎ (४,४०४पानांवर वापर)
 44. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/19‏‎ (४,४०१पानांवर वापर)
 45. साचा:देशध्वज‏‎ (४,३३४पानांवर वापर)
 46. साचा:देश देशध्वज२‏‎ (४,३०८पानांवर वापर)
 47. साचा:ध्वजचिन्ह‏‎ (४,३०३पानांवर वापर)
 48. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/11‏‎ (४,३००पानांवर वापर)
 49. साचा:Country flaglink‏‎ (४,२६२पानांवर वापर)
 50. साचा:Flagicon/core‏‎ (४,२२८पानांवर वापर)

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).