सर्वाधिक आंतरविन्यासित पाने

Jump to navigation Jump to search

खालील माहिती सयीमध्ये(कॅशे) ठेवली आहे आणि शेवटी २३:४३, १६ ऑक्टोबर २०२१ ला बदलली होती.

खाली # ते #५० पर्यंतच्या कक्षेतील ५० निकाल दाखविले आहेत.

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).

 1. साचा:Clear‏‎ (५८,२४६पानांवर वापर)
 2. साचा:Tlx‏‎ (५८,१५४पानांवर वापर)
 3. साचा:Hidden begin‏‎ (५७,७२३पानांवर वापर)
 4. साचा:Hidden end‏‎ (५७,७२२पानांवर वापर)
 5. साचा:Mod‏‎ (५७,७२०पानांवर वापर)
 6. साचा:Rand‏‎ (५७,७१२पानांवर वापर)
 7. साचा:अविशिष्ट उपपान‏‎ (५७,७०८पानांवर वापर)
 8. साचा:Hidden‏‎ (५७,६६९पानांवर वापर)
 9. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता‏‎ (५७,६४३पानांवर वापर)
 10. साचा:Welcome‏‎ (५७,६४०पानांवर वापर)
 11. विभाग:Arguments‏‎ (२८,५३७पानांवर वापर)
 12. विभाग:Navbar‏‎ (२४,४९७पानांवर वापर)
 13. विभाग:I18n‏‎ (२२,६९७पानांवर वापर)
 14. विभाग:WikidataIB/titleformats‏‎ (२२,६९७पानांवर वापर)
 15. विभाग:WikidataIB/nolinks‏‎ (२२,६९७पानांवर वापर)
 16. विभाग:WikidataIB/i18n‏‎ (२२,६९७पानांवर वापर)
 17. विभाग:WikidataIB‏‎ (२२,६९७पानांवर वापर)
 18. साचा:चौकट‏‎ (२१,९२०पानांवर वापर)
 19. साचा:!-‏‎ (२१,१८३पानांवर वापर)
 20. साचा:स्वागत‏‎ (२०,८३८पानांवर वापर)
 21. साचा:AutoLink‏‎ (२०,७६१पानांवर वापर)
 22. साचा:माहितीचौकट भारतीय न्यायक्षेत्र‏‎ (२०,६५०पानांवर वापर)
 23. साचा:माभान/P‏‎ (२०,६४९पानांवर वापर)
 24. साचा:माहितीचौकट भारतीय न्यायक्षेत्र/Parameters‏‎ (२०,६४९पानांवर वापर)
 25. विभाग:Navbox‏‎ (१७,२७६पानांवर वापर)
 26. साचा:Navbox‏‎ (१६,८९७पानांवर वापर)
 27. साचा:विस्तार‏‎ (१६,३२७पानांवर वापर)
 28. साचा:Main other‏‎ (१३,१३६पानांवर वापर)
 29. विभाग:No globals‏‎ (१२,९३८पानांवर वापर)
 30. विभाग:Check for unknown parameters‏‎ (११,३२८पानांवर वापर)
 31. साचा:संदर्भयादी‏‎ (१०,७०९पानांवर वापर)
 32. विभाग:Citation/CS1/styles.css‏‎ (१०,५१५पानांवर वापर)
 33. विभाग:Citation/CS1/Identifiers‏‎ (१०,४८८पानांवर वापर)
 34. विभाग:Citation/CS1/Date validation‏‎ (१०,४८८पानांवर वापर)
 35. विभाग:Citation/CS1/Configuration‏‎ (१०,४८८पानांवर वापर)
 36. विभाग:Citation/CS1/COinS‏‎ (१०,४८८पानांवर वापर)
 37. विभाग:Citation/CS1‏‎ (१०,४८८पानांवर वापर)
 38. विभाग:Citation/CS1/Whitelist‏‎ (१०,४८८पानांवर वापर)
 39. विभाग:Citation/CS1/Utilities‏‎ (१०,४८८पानांवर वापर)
 40. साचा:Infobox‏‎ (९,३१९पानांवर वापर)
 41. विभाग:Infobox‏‎ (९,३१९पानांवर वापर)
 42. विभाग:Yesno‏‎ (९,१५८पानांवर वापर)
 43. साचा:संकेतस्थळ स्रोत‏‎ (७,८२३पानांवर वापर)
 44. साचा:Country flaglink‏‎ (७,०४६पानांवर वापर)
 45. विभाग:Message box‏‎ (५,४०१पानांवर वापर)
 46. विभाग:Message box/configuration‏‎ (५,३९४पानांवर वापर)
 47. साचा:Commons1‏‎ (५,३१२पानांवर वापर)
 48. साचा:कॉमन्स वर्ग‏‎ (५,३०९पानांवर वापर)
 49. साचा:Round corners‏‎ (५,२५६पानांवर वापर)
 50. साचा:Cr‏‎ (५,१९५पानांवर वापर)

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).