सर्वाधिक आंतरविन्यासित पाने

Jump to navigation Jump to search

खालील माहिती सयीमध्ये(कॅशे) ठेवली आहे आणि शेवटी २०:०६, १९ मे २०१९ ला बदलली होती.

खाली # ते #५० पर्यंतच्या कक्षेतील ५० निकाल दाखविले आहेत.

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).

 1. साचा:Clear‏‎ (५०,८४६पानांवर वापर)
 2. साचा:Tlx‏‎ (५०,७६०पानांवर वापर)
 3. साचा:Mod‏‎ (५०,३६४पानांवर वापर)
 4. साचा:Rand‏‎ (५०,३६०पानांवर वापर)
 5. साचा:अविशिष्ट उपपान‏‎ (५०,३५६पानांवर वापर)
 6. साचा:Hidden begin‏‎ (५०,३४२पानांवर वापर)
 7. साचा:Hidden end‏‎ (५०,३४१पानांवर वापर)
 8. साचा:Hidden‏‎ (५०,३१३पानांवर वापर)
 9. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता‏‎ (५०,२९१पानांवर वापर)
 10. साचा:Welcome‏‎ (५०,२८८पानांवर वापर)
 11. विभाग:Arguments‏‎ (२४,७५५पानांवर वापर)
 12. विभाग:Navbar‏‎ (२१,६९३पानांवर वापर)
 13. साचा:चौकट‏‎ (२१,६२१पानांवर वापर)
 14. साचा:स्वागत‏‎ (२०,७९४पानांवर वापर)
 15. साचा:विस्तार‏‎ (१६,३५३पानांवर वापर)
 16. विभाग:Navbox‏‎ (१६,०१३पानांवर वापर)
 17. साचा:Navbox‏‎ (१५,६५०पानांवर वापर)
 18. साचा:Main other‏‎ (१०,०५६पानांवर वापर)
 19. विभाग:Yesno‏‎ (९,९३८पानांवर वापर)
 20. विभाग:No globals‏‎ (८,९१४पानांवर वापर)
 21. विभाग:Check for unknown parameters‏‎ (८,३१६पानांवर वापर)
 22. साचा:संदर्भयादी‏‎ (७,९६८पानांवर वापर)
 23. विभाग:Infobox‏‎ (७,८०४पानांवर वापर)
 24. साचा:Infobox‏‎ (७,८०४पानांवर वापर)
 25. विभाग:Citation/CS1/Whitelist‏‎ (६,६७०पानांवर वापर)
 26. विभाग:Citation/CS1/Configuration‏‎ (६,६७०पानांवर वापर)
 27. विभाग:Citation/CS1‏‎ (६,६७०पानांवर वापर)
 28. साचा:Commons1‏‎ (५,२११पानांवर वापर)
 29. साचा:कॉमन्स वर्ग‏‎ (५,२०८पानांवर वापर)
 30. विभाग:Message box‏‎ (४,९६६पानांवर वापर)
 31. विभाग:Message box/configuration‏‎ (४,९६०पानांवर वापर)
 32. साचा:Devanagari/core‏‎ (४,९२८पानांवर वापर)
 33. साचा:देवनागरी‏‎ (४,९२८पानांवर वापर)
 34. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/1‏‎ (४,७२८पानांवर वापर)
 35. साचा:संकेतस्थळ स्रोत‏‎ (४,७२०पानांवर वापर)
 36. साचा:Round corners‏‎ (४,६५४पानांवर वापर)
 37. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/5‏‎ (४,६३१पानांवर वापर)
 38. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/7‏‎ (४,५८४पानांवर वापर)
 39. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/21‏‎ (४,५०६पानांवर वापर)
 40. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/3‏‎ (४,५०१पानांवर वापर)
 41. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/15‏‎ (४,४८९पानांवर वापर)
 42. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/9‏‎ (४,३४२पानांवर वापर)
 43. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/17‏‎ (४,३३०पानांवर वापर)
 44. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/19‏‎ (४,३१६पानांवर वापर)
 45. साचा:देशध्वज‏‎ (४,२७१पानांवर वापर)
 46. साचा:ध्वजचिन्ह‏‎ (४,२६०पानांवर वापर)
 47. साचा:देश देशध्वज२‏‎ (४,२४५पानांवर वापर)
 48. विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/सजगता/11‏‎ (४,२१९पानांवर वापर)
 49. साचा:Flagicon/core‏‎ (४,१८६पानांवर वापर)
 50. साचा:Lang‏‎ (४,१४९पानांवर वापर)

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).