वैश्विक पातळीवर ब्लॉक केलेले आयपी अंकपत्ते

Jump to navigation Jump to search

ही सध्या क्रियान्वित असलेल्या सर्व वैश्विक रोधांची यादी आहे. या पैकी काही रोधांवर स्थानिकरित्या हटविल्याची खूण केल्या गेलेली आहे:याचा अर्थ असा कि, हा रोध इतर संकेतस्थळांवर लागु आहे, परंतु,स्थानिक प्रशासकाने या विकिवर तो रोध हटविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

एखाद्या वैश्विक ब्लॉक ला शोधा
(सर्वात नवीन | सर्वात जुने) पाहा (नवे ५०) () (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).
 • २२:३८, २१ सप्टेंबर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 90.6.215.30 (समाप्ति २२ सप्टेंबर २०१९ १७:०८) (Long-term abuse)
 • २२:२३, २१ सप्टेंबर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 220.134.61.90 (समाप्ति २१ सप्टेंबर २०२१ १६:५३) (Open proxy)
 • २२:१९, २१ सप्टेंबर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 2A01:4C8:D:B393:0:0:0:0/64 (समाप्ति २८ सप्टेंबर २०१९ १६:४९) (Long-term abuse)
 • २०:५४, २१ सप्टेंबर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 95.105.250.77 (समाप्ति २१ सप्टेंबर २०२० १५:२४) (Open proxy: spambot)
 • २०:५४, २१ सप्टेंबर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 94.247.241.70 (समाप्ति २१ सप्टेंबर २०२० १५:२४) (Open proxy: spambot)
 • २०:५४, २१ सप्टेंबर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 94.228.14.55 (समाप्ति २१ सप्टेंबर २०२० १५:२४) (Open proxy: spambot)
 • २०:५४, २१ सप्टेंबर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 94.153.169.22 (समाप्ति २१ सप्टेंबर २०२० १५:२४) (Open proxy: spambot)
 • २०:५४, २१ सप्टेंबर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 94.124.193.244 (समाप्ति २१ सप्टेंबर २०२० १५:२४) (Open proxy: spambot)
 • २०:५४, २१ सप्टेंबर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 93.189.221.253 (समाप्ति २१ सप्टेंबर २०२० १५:२४) (Open proxy: spambot)
 • २०:५४, २१ सप्टेंबर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 92.247.169.43 (समाप्ति २१ सप्टेंबर २०२० १५:२४) (Open proxy: spambot)
 • २०:५४, २१ सप्टेंबर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 92.247.142.182 (समाप्ति २१ सप्टेंबर २०२० १५:२४) (Open proxy: spambot)
 • २०:५४, २१ सप्टेंबर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 92.245.106.242 (समाप्ति २१ सप्टेंबर २०२० १५:२४) (Open proxy: spambot)
 • २०:५४, २१ सप्टेंबर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 92.243.126.25 (समाप्ति २१ सप्टेंबर २०२० १५:२४) (Open proxy: spambot)
 • २०:५४, २१ सप्टेंबर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 92.242.255.49 (समाप्ति २१ सप्टेंबर २०२० १५:२४) (Open proxy: spambot)
 • २०:५४, २१ सप्टेंबर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 92.207.253.226 (समाप्ति २१ सप्टेंबर २०२० १५:२४) (Open proxy: spambot)
 • २०:५४, २१ सप्टेंबर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 91.98.133.97 (समाप्ति २१ सप्टेंबर २०२० १५:२४) (Open proxy: spambot)
 • २०:५३, २१ सप्टेंबर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 91.98.43.228 (समाप्ति २१ सप्टेंबर २०२० १५:२३) (Open proxy: spambot)
 • २०:५३, २१ सप्टेंबर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 91.98.26.77 (समाप्ति २१ सप्टेंबर २०२० १५:२३) (Open proxy: spambot)
 • २०:५३, २१ सप्टेंबर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 91.92.208.182 (समाप्ति २१ सप्टेंबर २०२० १५:२३) (Open proxy: spambot)
 • २०:५३, २१ सप्टेंबर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 91.244.253.66 (समाप्ति २१ सप्टेंबर २०२० १५:२३) (Open proxy: spambot)
 • २०:५३, २१ सप्टेंबर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 91.244.113.230 (समाप्ति २१ सप्टेंबर २०२० १५:२३) (Open proxy: spambot)
 • २०:५३, २१ सप्टेंबर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 91.237.127.186 (समाप्ति २१ सप्टेंबर २०२० १५:२३) (Open proxy: spambot)
 • २०:५३, २१ सप्टेंबर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 91.214.179.39 (समाप्ति २१ सप्टेंबर २०२० १५:२३) (Open proxy: spambot)
 • २०:५३, २१ सप्टेंबर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 91.200.124.197 (समाप्ति २१ सप्टेंबर २०२० १५:२३) (Open proxy: spambot)
 • २०:५३, २१ सप्टेंबर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 91.193.252.250 (समाप्ति २१ सप्टेंबर २०२० १५:२३) (Open proxy: spambot)
 • २०:५३, २१ सप्टेंबर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 91.185.36.26 (समाप्ति २१ सप्टेंबर २०२० १५:२३) (Open proxy: spambot)
 • २०:५३, २१ सप्टेंबर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 90.188.21.217 (समाप्ति २१ सप्टेंबर २०२० १५:२३) (Open proxy: spambot)
 • २०:५३, २१ सप्टेंबर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 89.28.31.85 (समाप्ति २१ सप्टेंबर २०२० १५:२३) (Open proxy: spambot)
 • २०:५३, २१ सप्टेंबर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 89.216.105.145 (समाप्ति २१ सप्टेंबर २०२० १५:२३) (Open proxy: spambot)
 • २०:५३, २१ सप्टेंबर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 89.216.39.217 (समाप्ति २१ सप्टेंबर २०२० १५:२३) (Open proxy: spambot)
 • २०:५३, २१ सप्टेंबर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 89.147.80.2 (समाप्ति २१ सप्टेंबर २०२० १५:२३) (Open proxy: spambot)
 • २०:५३, २१ सप्टेंबर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 88.86.212.11 (समाप्ति २१ सप्टेंबर २०२० १५:२३) (Open proxy: spambot)
 • २०:५३, २१ सप्टेंबर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 88.84.212.14 (समाप्ति २१ डिसेंबर २०१९ १५:२३) (Cross-wiki spam: spambot)
 • २०:५३, २१ सप्टेंबर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 88.80.119.227 (समाप्ति २१ सप्टेंबर २०२० १५:२३) (Open proxy: spambot)
 • २०:५३, २१ सप्टेंबर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 88.247.55.226 (समाप्ति २१ सप्टेंबर २०२० १५:२३) (Open proxy: spambot)
 • २०:५३, २१ सप्टेंबर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 88.238.56.35 (समाप्ति २१ डिसेंबर २०१९ १५:२३) (Cross-wiki spam: spambot)
 • २०:५२, २१ सप्टेंबर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 88.201.186.198 (समाप्ति २१ डिसेंबर २०१९ १५:२२) (Cross-wiki spam: spambot)
 • १६:४२, २१ सप्टेंबर २०१९: علاء (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 204.78.76.16 (समाप्ति २१ मार्च २०२० ११:१२) (Cross-wiki abuse)
 • १३:०२, २१ सप्टेंबर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 125.26.99.185 (समाप्ति २१ सप्टेंबर २०२० ०७:३२) (Open proxy: spambot)
 • १३:०१, २१ सप्टेंबर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 103.234.253.149 (समाप्ति २१ सप्टेंबर २०२० ०७:३१) (Open proxy)
 • १२:५९, २१ सप्टेंबर २०१९: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 112.78.163.7 (समाप्ति २१ सप्टेंबर २०२० ०७:२९) (Open proxy)
 • ०८:४७, २१ सप्टेंबर २०१९: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 220.233.42.61 (समाप्ति २० नोव्हेंबर २०१९ ०३:१७) (Open proxy)
 • ०८:४६, २१ सप्टेंबर २०१९: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 103.197.93.2 (समाप्ति २१ मार्च २०२० ०३:१६) (Open proxy)
 • ०८:४३, २१ सप्टेंबर २०१९: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 176.124.96.192/29 (समाप्ति २१ सप्टेंबर २०२० ०३:१३) (Open proxy)
 • ०८:४२, २१ सप्टेंबर २०१९: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 144.76.249.75 (समाप्ति २१ मार्च २०२१ ०३:१२) (Open proxy: Abused web host / VPS: <!-- Hetzner Online GmbH -->)
 • ०८:४१, २१ सप्टेंबर २०१९: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 144.76.26.98 (समाप्ति २१ मार्च २०२१ ०३:११) (Open proxy: Abused web host / VPS: <!-- Hetzner Online GmbH -->)
 • ०८:२६, २१ सप्टेंबर २०१९: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 190.0.61.18 (समाप्ति २१ मार्च २०२० ०२:५६) (Open proxy)
 • ०६:३४, २१ सप्टेंबर २०१९: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 194.44.230.0/24 (समाप्ति २१ मार्च २०२० ०१:०४) (Open proxy)
 • ०६:२९, २१ सप्टेंबर २०१९: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 220.130.104.96 (समाप्ति २१ मार्च २०२० ००:५९) (Open proxy)
 • ०६:२५, २१ सप्टेंबर २०१९: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 93.126.124.29 (समाप्ति २० नोव्हेंबर २०१९ ००:५५) (Open proxy)
(सर्वात नवीन | सर्वात जुने) पाहा (नवे ५०) () (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).