सदस्य आधिकार नोंद

Jump to navigation Jump to search

ही सदस्य अधिकारांमधील बदलांची नोंद आहे.

नोंदी
(सर्वात नवीन | सर्वात जुने) पाहा (नवे ५०) () (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).
 • ०३:५४, १ जुलै २०२० अभय नातू चर्चा योगदान ने Tiven2240 साठी (काहीही नाही) वरुन तांत्रिक प्रचालक (तात्पुरते, ०३:५४, ८ जुलै २०२० पर्यंत) ला गट सदस्यता बदलली (See सदस्य_चर्चा:अभय_नातू#Request for temporary interface administrator)
 • ०८:४५, २४ मे २०२० अभय नातू चर्चा योगदान ने Tiven2240 साठी (काहीही नाही) वरुन प्रचालक (तात्पुरते, ०८:४५, ३१ मे २०२० पर्यंत) ला गट सदस्यता बदलली (RfD cleanup)
 • ०८:५१, १६ एप्रिल २०२० अभय नातू चर्चा योगदान ने अभय नातू साठी स्विकृती अधिकारीआणि प्रचालक वरुन स्विकृती अधिकारी, प्रचालकआणि तांत्रिक प्रचालक ला गट सदस्यता बदलली
 • ०४:२३, १० मे २०१९ अभय नातू चर्चा योगदान ने QueerEcofeminist साठी खाते विकसक (तात्पुरते, ०१:३८, ११ मे २०१९ पर्यंत) वरुन खाते विकसक (तात्पुरते, ०४:२३, १० ऑगस्ट २०१९ पर्यंत) ला गट सदस्यता बदलली
 • ०३:४९, १ मे २०१९ अभय नातू चर्चा योगदान ने DiBabelYurikBot साठी (काहीही नाही) वरुन सांगकाम्या ला गट सदस्यता बदलली (विनंती वरुन प्रकल्प पान पडताळले)
 • ०१:३८, ११ फेब्रुवारी २०१९ अभय नातू चर्चा योगदान ने QueerEcofeminist साठी (काहीही नाही) वरुन खाते विकसक (तात्पुरते, ०१:३८, ११ मे २०१९ पर्यंत) ला गट सदस्यता बदलली (कार्यशाळा)
 • २१:२३, २२ जुलै २०१८ V.narsikar चर्चा योगदान ने V.narsikar साठी अंकपत्ता प्रतिबंधन सूटआणि प्रचालक वरुन प्रचालक ला गट सदस्यता बदलली
 • १९:४०, ६ जून २०१८ अभय नातू चर्चा योगदान ने Tiven2240 साठी सांगकाम्या (तात्पुरते, २३:५९, ७ ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत)आणि प्रचालक (तात्पुरते, ०९:१२, १६ ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत) वरुन प्रचालक (तात्पुरते, ०९:१२, १६ ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत) ला गट सदस्यता बदलली (काम झाले)
 • २०:४९, ४ जून २०१८ अभय नातू चर्चा योगदान ने Tiven2240 साठी प्रचालक (तात्पुरते, ०९:१२, १६ ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत) वरुन प्रचालक (तात्पुरते, ०९:१२, १६ ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत)आणि सांगकाम्या (तात्पुरते, २३:५९, ७ ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत) ला गट सदस्यता बदलली
 • ०९:१२, १६ एप्रिल २०१८ अभय नातू चर्चा योगदान ने Tiven2240 साठी (काहीही नाही) वरुन प्रचालक (तात्पुरते, ०९:१२, १६ ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत) ला गट सदस्यता बदलली (https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE:%E0%A4%95%E0%A5%8C%E0%A4%B2/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%95#Tiven2240)
 • ०८:०६, ७ डिसेंबर २०१७ अभय नातू चर्चा योगदान ने TivenBot साठी (काहीही नाही) वरुन सांगकाम्या ला गट सदस्यता बदलली (https://mr.wikipedia.org/s/5pf#सदस्य:TivenBot)
 • १९:५४, २९ सप्टेंबर २०१७ Mahitgar चर्चा योगदान ने Amirobot साठी सांगकाम्या वरुन (काहीही नाही) ला गट सदस्यता बदलली
 • १९:५२, २९ सप्टेंबर २०१७ Mahitgar चर्चा योगदान ने AvocatoBot साठी सांगकाम्या वरुन (काहीही नाही) ला गट सदस्यता बदलली
 • १९:५१, २९ सप्टेंबर २०१७ Mahitgar चर्चा योगदान ने ArthurBot साठी सांगकाम्या वरुन (काहीही नाही) ला गट सदस्यता बदलली
 • १९:५०, २९ सप्टेंबर २०१७ Mahitgar चर्चा योगदान ने AnankeBot साठी सांगकाम्या वरुन (काहीही नाही) ला गट सदस्यता बदलली
 • १९:५०, २९ सप्टेंबर २०१७ Mahitgar चर्चा योगदान ने Almabot साठी सांगकाम्या वरुन (काहीही नाही) ला गट सदस्यता बदलली
 • १९:४८, २९ सप्टेंबर २०१७ Mahitgar चर्चा योगदान ने AlleborgoBot साठी सांगकाम्या वरुन (काहीही नाही) ला गट सदस्यता बदलली
 • १९:४८, २९ सप्टेंबर २०१७ Mahitgar चर्चा योगदान ने Alexbot साठी सांगकाम्या वरुन (काहीही नाही) ला गट सदस्यता बदलली
 • २२:३२, २३ मार्च २०१७ Mahitgar चर्चा योगदान ने Nemo bis साठी सांगकाम्या वरुन (काहीही नाही) ला गट सदस्यता बदलली
 • २१:१४, २ मार्च २०१७ अभय नातू चर्चा योगदान ने SantoshBot साठी (काहीही नाही) वरुन सांगकाम्या ला गट सदस्यता बदलली
 • १२:२८, ७ डिसेंबर २०१६ Mahitgar चर्चा योगदान ने Mahitgar साठी सांगकाम्या, स्विकृती अधिकारीआणि प्रचालक वरुन स्विकृती अधिकारीआणि प्रचालक ला गट सदस्यता बदलली
 • १२:२१, ७ डिसेंबर २०१६ Mahitgar चर्चा योगदान ने Mahitgar साठी स्विकृती अधिकारीआणि प्रचालक वरुन स्विकृती अधिकारी, प्रचालकआणि सांगकाम्या ला गट सदस्यता बदलली
 • १३:०२, २५ मे २०१५ Mahitgar चर्चा योगदान ने Mahitgar साठी सांगकाम्या, स्विकृती अधिकारीआणि प्रचालक वरुन स्विकृती अधिकारीआणि प्रचालक ला गट सदस्यता बदलली (शीघ्रबदल कार्य समाप्ती)
 • १२:४७, १६ मे २०१५ Mahitgar चर्चा योगदान ने AnankeBot साठी (काहीही नाही) वरुन सांगकाम्या ला गट सदस्यता बदलली
 • १९:१७, १५ मे २०१५ अभय नातू चर्चा योगदान ने Mahitgar साठी स्विकृती अधिकारीआणि प्रचालक वरुन स्विकृती अधिकारी, प्रचालकआणि सांगकाम्या ला गट सदस्यता बदलली
 • १४:३२, १५ मे २०१५ Mahitgar चर्चा योगदान ने सुधारणा सांगकाम्या साठी (काहीही नाही) वरुन सांगकाम्या ला गट सदस्यता बदलली (काही विशीष्ट सुधारणांसाठी सांगकाम्या)
 • ००:४०, २८ फेब्रुवारी २०१५ अभय नातू चर्चा योगदान ने Sanjeev bot साठी (काहीही नाही) वरुन सांगकाम्या ला गट सदस्यता बदलली
 • ००:४०, २८ फेब्रुवारी २०१५ अभय नातू चर्चा योगदान ने संजीव कुमार साठी सांगकाम्या वरुन (काहीही नाही) ला गट सदस्यता बदलली
 • ०६:१३, २५ फेब्रुवारी २०१५ अभय नातू चर्चा योगदान ने संजीव कुमार साठी (काहीही नाही) वरुन सांगकाम्या ला गट सदस्यता बदलली
 • ०६:३७, १४ फेब्रुवारी २०१५ अभय नातू चर्चा योगदान ने Nemo bis साठी (काहीही नाही) वरुन सांगकाम्या ला गट सदस्यता बदलली
 • १०:२४, १८ नोव्हेंबर २०१३ V.narsikar चर्चा योगदान ने V.narsikar साठी प्रचालक वरुन प्रचालकआणि अंकपत्ता प्रतिबंधन सूट ला गट सदस्यता बदलली
 • १४:१२, २२ ऑगस्ट २०१३ Mahitgar चर्चा योगदान ने MrCratrun removeabuse bot साठी (काहीही नाही) वरुन सांगकाम्या ला गट सदस्यता बदलली (प्रशासकीय कार्यवाही)
 • ०८:१५, ८ ऑगस्ट २०१३ Mahitgar चर्चा योगदान ने MerlIwBot साठी सांगकाम्या वरुन (काहीही नाही) ला गट सदस्यता बदलली (आढाव्यात पुरेसे कारण नमुद न करता/देता, विकिडाटा एवजी लेखात सरळ आंतरविकि दुवे जोडणे)
 • ०९:१३, २५ जुलै २०१३ Mahitgar चर्चा योगदान ने Darkicebot साठी सांगकाम्या वरुन (काहीही नाही) ला गट सदस्यता बदलली
 • १४:४८, २३ जुलै २०१३ Mahitgar चर्चा योगदान ने सारथी सांगकाम्या साठी (काहीही नाही) वरुन सांगकाम्या ला गट सदस्यता बदलली
 • ०४:२२, ९ जुलै २०१३ अभय नातू चर्चा योगदान ने सांगकाम्या अभिजीत साठी (काहीही नाही) वरुन सांगकाम्या ला गट सदस्यता बदलली
 • ०५:०६, १५ एप्रिल २०१३ अभय नातू चर्चा योगदान ने Addbot साठी (काहीही नाही) वरुन सांगकाम्या ला गट सदस्यता बदलली
 • १०:५९, ९ मार्च २०१३ अभय नातू चर्चा योगदान ने K7L साठी (काहीही नाही) वरुन सांगकाम्या ला गट सदस्यता बदलली
 • १४:०४, १० फेब्रुवारी २०१३ Mahitgar चर्चा योगदान ने संतोष दहिवळ साठी (काहीही नाही) वरुन प्रचालक ला गट सदस्यता बदलली
 • ११:१८, १५ डिसेंबर २०१२ अभय नातू चर्चा योगदान ने Makecat-bot साठी (काहीही नाही) वरुन सांगकाम्या ला गट सदस्यता बदलली
 • ११:३३, १७ नोव्हेंबर २०१२ अभय नातू चर्चा योगदान ने MahdiBot साठी (काहीही नाही) वरुन सांगकाम्या ला गट सदस्यता बदलली
 • १०:२८, १९ सप्टेंबर २०१२ अभय नातू चर्चा योगदान ने JYBot साठी (काहीही नाही) वरुन सांगकाम्या ला गट सदस्यता बदलली
 • ०२:५१, १९ जुलै २०१२ अभय नातू चर्चा योगदान ने MerlIwBot साठी (काहीही नाही) वरुन सांगकाम्या ला गट सदस्यता बदलली
 • ०२:४७, २५ जून २०१२ अभय नातू चर्चा योगदान ने JackieBot साठी (काहीही नाही) वरुन सांगकाम्या ला गट सदस्यता बदलली
 • २२:५६, १९ मार्च २०१२ अभय नातू चर्चा योगदान ने Narayanbot1 साठी (काहीही नाही) वरुन सांगकाम्या ला गट सदस्यता बदलली
 • २२:५५, १९ मार्च २०१२ अभय नातू चर्चा योगदान ने सांगकाम्या संतोष साठी (काहीही नाही) वरुन सांगकाम्या ला गट सदस्यता बदलली
 • ०८:१५, १९ मार्च २०१२ अभय नातू चर्चा योगदान ने खबर्या साठी (काहीही नाही) वरुन सांगकाम्या ला गट सदस्यता बदलली
 • ०८:१४, १९ मार्च २०१२ अभय नातू चर्चा योगदान ने चीत्रकाम्या साठी (काहीही नाही) वरुन सांगकाम्या ला गट सदस्यता बदलली
 • २२:४९, ३० जानेवारी २०१२ अभय नातू चर्चा योगदान ने Mahitgar साठी प्रचालक वरुन प्रचालकआणि स्विकृती अधिकारी ला गट सदस्यता बदलली (Approved by the community -- http://mr.wikipedia.org/wiki/विकिपीडिया:कौल/प्रशासक)
 • २२:२४, २२ डिसेंबर २०११ अभय नातू चर्चा योगदान ने निनावी साठी (काहीही नाही) वरुन सांगकाम्या ला गट सदस्यता बदलली
(सर्वात नवीन | सर्वात जुने) पाहा (नवे ५०) () (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).