दुहेरी-पुनर्निर्देशने

Jump to navigation Jump to search

खालील माहिती सयीमध्ये(कॅशे) ठेवली आहे आणि शेवटी २२:३३, २५ मे २०२० ला बदलली होती.

हे पान, अशा पानांची यादी पुरवते की जी पाने, दुसऱ्या पुर्ननिर्देशीत पानाकडे पुर्ननिर्देशीत झाली आहेत.प्रत्येक ओळीत पहिल्या आणि दुसऱ्या पुर्ननिर्देशनाचा दुवा दिला आहे,तसेच, दुसऱ्या पुर्ननिर्देशनाचे लक्ष्य पान पण दिले आहे,जे मुळात ते लक्ष्यपान आहे ज्याकडे, पहिले पुनर्निर्देशन असावयास हवे.

खोडलेल्या प्रविष्टीसमायोजित करण्यात आलेल्या आहेत.

खाली # ते # पर्यंतच्या कक्षेतील निकाल दाखविले आहेत.

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).

  1. गुंडांची टोपण नावे (संपादन) →‎ टोपणनावानुसार मराठी गुंडांची यादी →‎ धूळपाटी/टोपणनावानुसार मराठी गुंडांची यादी
  2. टोपणनावानुसार मराठी गुंड (संपादन) →‎ टोपणनावानुसार मराठी गुंडांची यादी →‎ धूळपाटी/टोपणनावानुसार मराठी गुंडांची यादी
  3. भानुकवी साहित्य संमेलन (संपादन) →‎ भानुकवी मराठी साहित्य संमेलन →‎ साहित्य संमेलने
  4. महानत्यागी बाबा जुमदेवजी (संपादन) →‎ महानत्यागी बाबा जुमदेवजी →‎ महानत्यागी बाबा जुमदेवजी
  5. महादेव विनायक रानडे (संपादन) →‎ माधव गोविंद रानडे →‎ महादेव गोविंद रानडे
  6. हाॅलंड (संपादन) →‎ हॉलंड →‎ नेदरलँड्स
  7. चर्चा:अथ सांवत्सर सुत्र व्याख्यास्याम (संपादन) →‎ चर्चा:धूळपाटी/अथ सांवत्सर सुत्र व्याख्यास्याम →‎ चर्चा:अथ सांवत्सर सूत्र व्याख्यास्याम्
  8. सदस्य चर्चा:محمد شعیب (संपादन) →‎ सदस्य चर्चा:Yethrosh →‎ ur:User talk:محمد شعیب

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).