सदस्य अधिकार

Jump to navigation Jump to search
सदस्याची निवड करा  
सदस्यगट बघासदस्य TivenBot (चर्चा | योगदान)चे सदस्य अधिकार बघत आहे.

याचा सभासद: सांगकामे

याचा अव्यक्त सदस्य: स्वयंशाबीत सदस्य

सदस्य आधिकार नोंद

  • ०८:०६, ७ डिसेंबर २०१७ अभय नातू चर्चा योगदान ने TivenBot साठी (काहीही नाही) वरुन सांगकाम्या ला गट सदस्यता बदलली (https://mr.wikipedia.org/s/5pf#सदस्य:TivenBot)