वर्ग चर्चा:रिसोड

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

रिसोड तालुक्यातील गावे

असोला

आंचळ

आसेगांव

आगरवाडी

एकलासपूर 

कंकरवाडी

करंजी

करडा

कवठा

कळमगव्हाण

केनवड

केशव नगर

किनखेड

कोयाळी (क)

कोयाळी (बु.)

कोयाळी (खु.)

कुकसा

कुऱ्हा

खडकी सदर

गणेशपूर

गोभणी

गोहगांव

गौंढाळा

गोवर्धन

घोंसर

घोटा,

चाकोली

चिखली

चिंचांबा पेन

चिंचांबा भर

जांब (आढाव)

जवळा

जोगेश्वरी

दापूरी

देगांव

देऊळगावं (बु.)

धोडप (बु.),

धोडप (खु.)

नंधाना

नावली

नेतन्सा

निजामपूर

पळसखेड

पार्डीतीखे

पेनबोरी

पिंपरखेड

पिंपरीसरहद

बेलखेडा

बिबखेडा

बोरखेडी

भर (जहांगीर)

भापूर

मांगवाडी

मोरगव्हाण

मोप

मोठेगांव

महागांव

मांडवा

मांगुळ झनक

मसलापेन

मोहजाइंगोले

मोहजाबंदी

मोप

मोरगव्हाण

मोठेगांव

येवता

येवती

रिठद

रिसोड

लेहणी

लिंगाकोतवाल

लोणी (बु)

लोणी (खु)

व्याड

वाडी रायताळ

वाडजी

वाघी

वाकद

वनोजा

शेलगांव राजगुरे

शेलू खडसे 

सवड

हराळ

हिवरा पेन