राजपत्रित अधिकारी

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

महाराष्ट्र राज्य नागरी सेवेतील सर्वोच्च पातळीवरील गट (अ) व (ब) राजपत्रित अधिकारी संवर्गातील अधिकारी हे राजपत्रित दर्जाचे म्हणून ओळखले जातात. त्यांची निवड महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग व पदोन्नतीने नेमणूक महाराष्ट्र शासन करते.

महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दरवर्षी राजपत्रित अधिकारी यांची निवड, पदोन्नती, नेमणूक, प्रतिनियुक्ती, बडतर्फी, निलंबन, इतर सर्व कायदेशीर कार्यवाही हे महाराष्ट्र राज्य नागरी सेवा नियमानुसार केली जाते. तसेच निर्देश व कार्यवाही महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रदर्शित करण्यात येते. महाराष्ट्र राज्य नागरी सेवेतील गट (अ) व (ब) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची यादी महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रदर्शित करण्यात येतात. त्यांना महाराष्ट्र राजपत्रित अधिकारी असे म्हणतात.

राज्यात एक लाख पाच हजार पेक्षा जास्त राजपत्रित अधिकारी. हे महाराष्ट्र नागरी सेवेतील गट (अ) व (ब) संवर्गात कार्यरत आहेत.


  • मंत्रालयीनस्तर राजपत्रित अधिकारी : -


 • (१) कक्ष अधिकारी(मंत्रालय राजपत्रित) गट (ब)
 • (२) उपसचिव (मंत्रालय राजपत्रित) गट (अ)
 • (३) सहसचिव (मंत्रालय राजपत्रित) गट (अ)


  • प्रादेशिक विभागीयस्तर राजपत्रित अधिकारी :-


 • (१) विभागीय उपआयुक्त(ग्रामविकास)

विभागीय कार्यालय (राजपत्रित) गट (अ)


 • (२) प्रादेशिक उपआयुक्त (समाजकल्याण)

प्रादेशिक कार्यालय (राजपत्रित) गट (अ)


 • (३) विभागीय सहसंचालक (नगरविकास)

विभागीय कार्यालय (राजपत्रित) गट (अ)


 • (४) विभागीय शिक्षण उपसंचालक

विभागीय कार्यालय (राजपत्रित) गट (अ)


 • (५) विभागीय आरोग्य उपसंचालक

विभागीय कार्यालय (राजपत्रित) गट (अ)


 • (६) विभागीय कृषी सहसंचालक

विभागीय कार्यालय (राजपत्रित) गट (अ)


   • जिल्हास्तरीय राजपत्रित अधिकारी :-


 • (१) उपजिल्हाधिकारी(राजपत्रित) गट (अ)


 • (२) उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्ग -१

जिल्हा परिषद (ICDS,राजपत्रित) गट (अ)


 • (३) उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्ग -१

ग्रामविकास व पंचायतराज गट (अ)


 • (४) उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्ग -१

जिल्हा परिषद (सामान्य प्रशासन) गट (अ)


 • (५) उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्ग -१

जिल्हा परिषद (जलसंधारण कक्ष ) गट (अ)


 • (६) जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी वर्ग -१

जिल्हा परिषद (राजपत्रित) गट (अ)


 • (७) जिल्हा आरोग्य अधिकारी वर्ग -१

जिल्हा परिषद (राजपत्रित) गट (अ)


 • (८) जिल्हा कृषी अधिकारी वर्ग -१

जिल्हा परिषद (राजपत्रित) गट (अ)


 • (९) जिल्हा शिक्षणाधिकारी वर्ग -१

जिल्हा परिषद (राजपत्रित) गट (अ)


 • (१०) जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी वर्ग -१

जिल्हा परिषद (राजपत्रित) गट (अ)


 • (११) जिल्हा कार्यकारी अभियंता वर्ग -१

(बांधकाम) जिल्हा परिषद (राजपत्रित) गट (अ)


 • (१२) सहाय्यक आयुक्त (समाजकल्याण)‌ वर्ग-१ गट (अ)


   • तालुकास्तरीय राजपत्रित अधिकारी :-


 • (१) तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिकारी वर्ग -१

तालुका महसूल प्रशासन (राजपत्रित) गट (अ)


 • (२) नायब तहसीलदार वर्ग -२

तालुका प्रशासन (राजपत्रित) गट (ब)


 • (३) गटविकास अधिकारी वर्ग -१

पंचायत समिती प्रशासन (राजपत्रित) गट (अ)


 • (४) सहाय्यक गटविकास अधिकारी वर्ग -२

पंचायत समिती कार्यालय (राजपत्रित) गट (ब)


 • (५) तालुका कृषी अधिकारी वर्ग -२

पंचायत समिती कार्यालय (राजपत्रित) गट (ब)


 • (६) तालुका पशुधन विकास अधिकारी वर्ग - २

पंचायत समिती कार्यालय (राजपत्रित) गट (अ)


 • (७) तालुका पशुधन विकास अधिकारी वर्ग - २

पंचायत समिती कार्यालय (राजपत्रित) गट (ब)


 • (८) तालुका गटशिक्षणाधिकारी वर्ग -२

पंचायत समिती कार्यालय (राजपत्रित) गट (ब)


 • (९) तालुका उप अभियंता वर्ग -२

पंचायत समिती कार्यालय (राजपत्रित) गट (ब)


 • (१०) पोलीस उपअधीक्षक वर्ग -१

उपविभागीय कार्यालय (राजपत्रित) गट (अ)

हे सुद्धा पहा[संपादन]

संदर्भ[संपादन]