मुक्त अवतरणे

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search


Imbox content.png
हा लेख सामान्य उल्लेखनीयता मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अनुरूप नाही. कृपया या विषयाबद्दल विश्वसनीय स्रोत जोडून या लेखाची उल्लेखनीयता स्थापित करण्यात मदत करा. जर याची उल्लेखनीयता स्थापित केल्या जाऊ शकत नसेल, तर हा लेख दुसऱ्या लेखात एकत्रीत / पुनर्निर्देशित केल्या जाऊ शकतो किंवा थेट हटविल्या जाऊ शकतो याची नोंद घ्यावी.

माय मराठी साय मराठी

मन मराठी मान मराठी रान मराठी गाण मराठी ताल मराठी नाळ मराठी नाक मराठी धाक मराठी

धन मराठी वाण मराठी ऐक्य मराठी सौख्क मराठी विचार मराठी आचार मराठी ध्येर्य मराठी शौर्य मराठी


विश्वास मराठी श्वास मराठी छंद मराठी गंध मराठी कर्म मराठी मर्म मराठी बधंन मराठी वदंन मराठी


संगम मराठी मथंन मराठी प्रेम मराठी नम्र मराठी पर्व मराठी सर्व मराठी माय मराठी साय मराठी


व्याकरनातल्या काही चुका असतील माफ करा आणि आवडल्यास कौतूक जरूर करा- माझच सादरीकरण मराठी राजभाषा दिना निमित्त