Jump to content

माणगाव तालुका

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
  ?माणगाव तालुका

महाराष्ट्र • भारत
—  तालुका  —
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
भाषा मराठी
तहसील माणगाव तालुका
पंचायत समिती माणगाव तालुका


माणगाव तालुका हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील रायगड जिल्ह्याचा एक तालुका आहे.मानगाव ‌‌‌‌मधे रजिवली हे एक गाव आहे.

तालुक्यातील गावे

[संपादन]
 1. आडघर
 2. आलसुंदे
 3. आंबर्ले
 4. आमडोशी (माणगाव)
 5. बामणगाव (माणगाव)
 6. बामनोळी (माणगाव)
 7. बेडगाव
 8. भडाव
 9. भगड
 10. भाले
 11. भानादरे
 12. भंडावळी
 13. भिंताड
 14. भुवन (माणगाव)
 15. बोंडशेत
 16. बोरवली
 17. बोरघर तर्फे खारवली
 18. बोर्ले
 19. चाच
 20. चांधोरे
 21. चन्नत
 22. चापडी
 23. चेरावली
 24. चिंचवली (माणगाव)
 25. दहिवली कोंड
 26. दहिवली तर्फे गोवेळे
 27. डाखणे
 28. देगाव (माणगाव)
 29. देवळी (माणगाव)
 30. धाकशेळी
 31. धालघर
 32. धामणी (माणगाव)
 33. डोंगरोळी (माणगाव)
 34. गंगावळी
 35. गरळ
 36. घारोशी
 37. घोटवळ
 38. गोरेगाव (माणगाव)
 39. गोवेळे (माणगाव)
 40. गोवेळे कोंड
 41. हरकोळ
 42. हरकोळ कोंड
 43. हरवंडी
 44. हातकेळी
 45. होडगाव
 46. हुर्डी
 47. इंदापूर (माणगाव)
 48. जावळी (माणगाव)
 49. जवाथे
 50. जिते (माणगाव)
 51. जोर
 52. काचळे (माणगाव)
 53. कडापे
 54. कडापूर
 55. काकळ
 56. कलमजे
 57. काळवण
 58. कांदळगाव बुद्रुक
 59. कांदळगाव खुर्द
 60. करंबेळी (माणगाव)
 61. काशेणे
 62. काशिंबळे तर्फे निजामपूर
 63. कविलवहाळ बुद्रुक
 64. कविलवहाळ खुर्द
 65. केळगण
 66. खडकोळी (माणगाव)
 67. खांदाड
 68. खांडपळे
 69. खारवली (माणगाव)
 70. खरबाचीवाडी
 71. खर्डी बुद्रुक
 72. खर्डी खुर्द
 73. कोल्हण
 74. कोशिंबळे तर्फे तळे
 75. कोष्टे बुद्रुक
 76. कोष्टे खुर्द
 77. कुंभार्टे
 78. कुंभे
 79. कुमशेत
 80. कुरवाडे
 81. कुशेडे तर्फे गोवेळे
 82. कुशेडे तर्फे तळे
 83. लखपाळे
 84. लोणेरे
 85. लोणशी
 86. माधेगाव
 87. महाडपोळी
 88. माकटी
 89. माळीकोंडवाणी
 90. मालुस्टे
 91. माणगाव
 92. मांगावली
 93. मंगरूळ (माणगाव)
 94. मांजरवणे
 95. मांजुर्णे
 96. मशीदवाडी
 97. मूर (माणगाव)
 98. मोरबा
 99. मुदरे
 100. मुगावली
 101. मुथावली तर्फे निजामपूर
 102. मुथावली तर्फे तळे
 103. नागाव (माणगाव)
 104. नागरोळी
 105. नायतणे
 106. नालेफोडी
 107. नांदवी
 108. नानोरे
 109. नावशी
 110. न्हावे
 111. निजामपूर (माणगाव)
 112. निळज
 113. निळघूण
 114. निवी (माणगाव)
 115. पाचोळे
 116. पहेल
 117. पळसगाव बुद्रुक
 118. पळसगाव खुर्द
 119. पळसप
 120. पणस्पे
 121. पन्हाळघर बुद्रुक
 122. पन्हाळघर खुर्द
 123. पानोसे
 124. पानसई
 125. पाटनुस
 126. पेण तर्फे तळे
 127. फाळणी
 128. पोटनेर
 129. पुरार
 130. राजिवली (माणगाव)
 131. रानवडे कोंड
 132. रातवड
 133. रावळजे
 134. रेपोळी
 135. रिळे (माणगाव)
 136. रूद्रावली
 137. साई
 138. साजे
 139. साखळेवाडी
 140. साळे
 141. साळवे (माणगाव)
 142. सणसवाडी (माणगाव)
 143. सांगी
 144. शिळीम
 145. शिरवली तर्फे गोवेळे
 146. शिरवली तर्फे निजामपूर
 147. शिरसाड
 148. सुरव तर्फे निजामपूर
 149. सुरव तर्फे तळा
 150. सुरळे
 151. तळशेत (माणगाव)
 152. तळेगाव तर्फे गोरेगाव
 153. ताम्हाणे तर्फे गोरेगाव
 154. तरणे तर्फे गोवेळे
 155. तासगाव (माणगाव)
 156. टेमपाळे
 157. थरमारी
 158. तिळोरे
 159. टिटवे
 160. टोल खुर्द
 161. उमरोळी दिवळी
 162. उमरोळी खारावली
 163. उंबर्डी
 164. उनेगाव
 165. उसर बुद्रुक
 166. उसरघर
 167. उतेखोल
 168. विहुळे
 169. विहुळे कोंड
 170. विले
 171. वडवली (माणगाव)
 172. वाडगाव (माणगाव)
 173. वडघर (माणगाव)
 174. वडघर मुर्डे
 175. वाधवण
 176. वडपाळे
 177. वाघोसे
 178. वाकी तर्फे गोवळे
 179. वाकी तर्फे निजामपूर
 180. वरचीवाडी (माणगाव)
 181. वारक
 182. वावे दिवळी
 183. वावे तर्फे निजामपूर
 184. विघवली
 185. विंचवली
 186. येलवडे
 187. येराड

संदर्भ

[संपादन]

१.https://villageinfo.in/ २.https://www.census2011.co.in/ ३.http://tourism.gov.in/ ४.https://www.incredibleindia.org/ ५.https://www.india.gov.in/topics/travel-tourism ६.https://www.mapsofindia.com/

रायगड जिल्ह्यातील तालुके
पनवेल तालुका | पेण तालुका | कर्जत तालुका | खालापूर तालुका | उरण तालुका | अलिबाग तालुका | सुधागड तालुका | माणगाव तालुका | रोहा तालुका | मुरूड तालुका | श्रीवर्धन तालुका | म्हसळा तालुका | महाड तालुका | पोलादपूर तालुका | तळा तालुका


शैलेश् अर्बन्