Jump to content

पोशेरा

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

★राज्य : महाराष्ट्र

★विभाग : कोकण

★जिल्हा : पालघर

★तालुका :मोखाडा

★गावाचे नाव: ग्रामपंचायत पोशेरा (पोशेरा):-

•भाषा: मराठी

•उंची / उंची: ४७३ मी. सील पातळीच्या वर

•दूरध्वनी क्रमांक ०२२.

•पिन कोड: ४०१६०४

•पोस्ट ऑफिसचे नाव: पोशेरा

★ग्रामपंचायत पोशेरा बद्दल:-

पोशेरा हे महाराष्ट्र राज्याच्या पालघर जिल्ह्यातील मोखाडा तालुक्यातील एक गाव(ग्रामपंचायत) आहे. हे कोकण भागात आहे. राज्याची राजधानी मुंबईपासून १३५ किमी अंतरावर मोखाडा तालुक्यापासून १० किमी अंतरावर हे गाव आहे. जवळची गावे साखरी, खोच, वाशाला ही आहे, उत्तरेस त्र्यबकेश्वर तालुका, पश्चिमेस जव्हार तालुका, पश्चिमेस विक्रमगड तालुका, पूर्वेस इगतपुरी तालुका आहे. ★जनगणना तपशील पोशेरा:-

पोशेराची स्थानिक भाषा मराठी आहे. पोशेरा गावची एकूण लोकसंख्या ४४१७ आहे. आणि घरांची संख्या ९८७ आहे. महिलांची संख्या 50०3% आहे. गावाचा साक्षरता दर .8.8..8% आहे आणि महिला साक्षरता दर ३.१३% आहे.

★लोकसंख्या:-

•एकूण लोकसंख्या ४४१७ आहे

•एकूण घरांची संख्या ९८७ आहे

•महिला लोकसंख्या% 50.3% (2222)

•एकूण साक्षरता दर% 42.8% (1892)

•महिला साक्षरता दर 18.3% (807)

•अनुसूचित जमाती लोकसंख्येपैकी 94%(4180)

•अनुसूचित जाती लोकसंख्या: 0.1% (4)

•कार्यरत लोकसंख्या% .9 56..9%

•मुले (0 -6) 2011 पर्यंत 831 लोकसंख्या

•मुली (0 -6) २०११ पर्यंत लोकसंख्या 50%(421)

★पोशेरा जवळील महाविद्यालये:-

1)रयत शिक्षण संस्था कला आणि वाणिज्य विद्यालय मोखाडा पत्ता:मोखाडा ता.मोखाडा जि.पालघर

★पोशेरा ग्रामपंचायत मधील शाळा:-

1)आदिवासी आश्रम शाळा पोशेरा पत्ताः पोशेरा ता.मोखाडा जि.पालघर, महाराष्ट्र. पिन- ४०१६०४.

2)जि.प.शाळा पोशेरा पत्ता: पोशेरा ता.मोखाडा जि.पालघर, महाराष्ट्र. पिन- ४०१६०४.

3)जि.प.शाळा निरगुडवाडी पत्ताः निरगुडवाडी पो.पोशेरा, ता.मोखाडा, जि.पालघर,महाराष्ट्र.पिन- ४०१६०४.

4)जि.प.शाळा वखारीचापाडा पत्ताः वखारीचापाडा पो. पोशेरा ता.मोखाडा जि.पालघर, महाराष्ट्र. पिन-४०१६०४.

★ पोशेरा जवळील शासकीय आरोग्य केंद्रे:-

1) पोशेरा उपकेंद्र , पोशेरा नाशिक रस्ता

2) गोंदे बु. उपकेंद्र, गोंदे बु. ता.मोखाडा

3) मोखाडा उपकेंद्र, ता.मोखाडा,

★पोशेरा ग्रामपंचायतमधील गावे:-

1)पळसपाडा (डामसेवाडी)

2)फणसापाडा

3)दाभणीपाडा

4)परड्याचीमेट

5)मोराद्याचापाडा

6)रडयाचापाडा

7)विजपाडा

8)वखारीचापाडा

9)हरिजनवाडी

10)कातकरीवाडी

11)निरगुडवाडी.