पुण्यातील रस्त्यांची यादी

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
रस्ता नोट्स
पुणे रिंग रोड हा रस्ता एक बायपास आहे ज्याचा उद्देश पुण्यातले 29 परिसर जोडण्याचा आहे. प्रस्तावित मार्ग म्हणजे लोणी–थेऊर–केसनांद–वाघोली–चऱ्होली–भावडी–तुळापूर–आळंदी– केळगाव–चिंबळी–मोई–निघोजे–सांगुर्डी–शेलारवाडी–शिरगाव–चांदखेड–पाचणे–पिंपोली–रिहे–घोटवडे–पिरंगुट–खेड शिवापूर–गो–पाथरवाडी–भिवरी–कानिफनाथ–लोणी. या रस्त्याची एकूण लांबी 161.73 किमी असेल ज्याची एकूण किंमत Indian Rupee symbol.svg  १०४.०८ billion (US$२.३१ बिलियन) असेल.
मुंबई–पुणे रोड हा रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग 48 (जुना राष्ट्रीय महामार्ग ४)चा एक भाग आहे. 2002 मध्ये मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्ग उघडल्यानंतर, हा रस्ता जुना मुंबई–पुणे रस्ता म्हणून ओळखला जाऊ लागला. हे शिवाजीनगर (पूर्वीच्या भांबुर्डे) उपनगरातून सुरू होते आणि शिवाजीनगर, खडकी छावणी, बोपोडी, दापोडी, कासारवाडी, पिंपरी, चिंचवड, निगडी, देहू रोड छावणी, किवळे, मामुर्डी, गहुंजे, तळेगाव दाभाडे , आणि वडगाव मावळ या उपनगरातून मार्ग मुंबई पर्यंत. पुणे ते मुंबई असा हा रस्ता जवळपास १५६ किमी लांबीचा आहे. शिवाजीनगर येथील कृषी महाविद्यालय, दापोडी येथे मिलिटरी इंजिनीअरिंग महाविद्यालय आणि निगडी येथील अप्पू घर या रस्त्यावर आहेत. हा रस्ता पंढरपूर वारी दरम्यान पंढरपूरच्या दिशेने चालत जाणाऱ्या भाविकांनी वापरलेल्या अनेकांपैकी एक आहे.
पुणे–सातारा रोड हा रस्ता देखील राष्ट्रीय महामार्ग 48 (जुना राष्ट्रीय महामार्ग ४)चा एक भाग आहे. हे जेधे चौक (स्वारगेट) पासून सुरू होते आणि पर्वती, बिबवेवाडी, कात्रज, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी आणि शिंदेवाडी या उपनगरांतून [[सातारा (शहर)] पर्यंत जाते | सातारा]] आणि पुढे बेंगळुरू पर्यंत. कात्रज येथील मार्केट यार्ड गुलटेकडी आणि राजीव गांधी प्राणी उद्यान या रस्त्यावर आहेत.
देहू रोड–कात्रज बायपास हा बायपास (पश्चिमी बायपास किंवा फक्त पुणे बायपास म्हणूनही ओळखला जातो) हा मुंबई–पुणे रस्ता आणि पुणे–सातारा शहराला बायपास करून रस्ता. हा रस्ता उत्तरेकडील देहू रोड छावणीपासून दक्षिणेकडील कात्रजपर्यंत 40 km पसरलेला आहे. मुंबई ते चेन्नईला जोडणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग 48 (जुना राष्ट्रीय महामार्ग ४)चा हा एक भाग आहे. हा रस्ता देहू रोड कॅन्टोन्मेंट, मामुर्डी, किवळे, रावेत, पुनावळे, ताथवडे, वाकडच्या उपनगरातून जातो. , महाळुंगे, बालेवाडी, बाणेर, पाषाण, बावधन बुद्रुक, बावधन खुर्द, कोथरूड, वारजे , वडगाव बुद्रुक, नर्हे, आंबेगाव बुद्रुक, जांभुळवाडी, शिंदेवाडी. हा रस्ता 1989 मध्ये बांधण्यात आला. हिंजवडी येथील राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क या रस्त्याच्या बाजूला आहे. पाषाणमधील पाषाण तलाव आणि महाळुंगे मधील श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, जिथे २००८ राष्ट्रकुल युवा खेळ आयोजित करण्यात आले होते, सारखी ठिकाणे या रस्त्यालगत आहेत.
पुणे–सोलापूर रोड हा रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग 65 (जुना राष्ट्रीय महामार्ग 9)चा भाग आहे. हा रस्ता पुलगेट पासून सुरू होतो आणि पुणे कॅम्प, वानवडी, हडपसर, मांजरी बुद्रुक, लोणी, किंजरवाडी आणि [[उरुळी कांचन] या उपनगरांमधून जातो. ]] आणि सोलापूरला जातो. पुलगेट पासून, हा रस्ता शंकरशेठ रोडने स्वारगेटला देखील जोडलेला आहे. पुणे कॅम्पमधील पुणे रेसकोर्स आणि वानवडी येथील एसआरपीएफ याच रस्त्यालगत आहे. मगरपट्टा शहर हडपसरमध्ये या रस्त्याच्या बाजूला आहे.
कात्रज–मांतरवाडी बायपास हा एक बायपास रस्ता आहे जो शहराला बायपास करून पुणे–सातारा रोड आणि पुणे–सासवड रोडला जोडतो. हे कात्रज उपनगरात सुरू होते आणि कात्रज, उंड्री आणि हांडेवाडी या उपनगरांतून मंतरवाडीपर्यंत जाते.
पुणे–अहमदनगर रोड राज्य महामार्ग 27. हा रस्ता येरवडा उपनगरापासून सुरू होतो आणि येरवडा, वडगाव शेरी, खराडी, आणि [[वाघोली, पुणे|वाघोली] या उपनगरांमधून जातो. ] अहमदनगर पर्यंत आणि पलीकडे. पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ कडे जाणारा रस्ता, ज्याला विमानतळ रोड म्हणतात, हा येरवड्यातील या रस्त्याचा एक भाग आहे. पुणे क्लब गोल्फ कोर्स, येरवडा सेंट्रल जेल आणि वाडिया स्टड फार्म येरवडा, ज्ञान-दीपा विद्यापीठ मध्ये वडगाव शेरी, आणि खराडीमधील EON फ्री झोन, या रस्त्याच्या कडेला किंवा बाहेर आहेत.
मुंढवा बायपास हा एक बायपास रस्ता आहे जो पुणे–सोलापूर रोड आणि पुणे–अहमदनगर रोडला जोडतो, शहराला बायपास करतो. ती हडपसरच्या उपनगरापासून सुरू होऊन हडपसर ​​आणि मुंढवा या उपनगरांतून खराडीपर्यंत जाते. हडपसरमधील मगरपट्टा शहर आणि खराडीमधील EON फ्री झोन ​​या रस्त्याच्या कडेला किंवा बाहेर आहेत.
पुणे–नाशिक रोड राष्ट्रीय महामार्ग 60 हा रस्ता मुंबई–पुणे रोड (राष्ट्रीय महामार्ग 48 (जुना राष्ट्रीय महामार्ग ४)) वरील कासारवाडी उपनगरातील मधील नाशिक फाट्यापासून सुरू होतो, आणि कासारवाडीच्या उपनगरातून जातो, कासारवाडी [भोसरी]], चिखली, मोशी, चिंबळी, आणि चाकण [[नाशिक] पर्यंत सर्व मार्ग ]. खोडद मधील जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप या रस्त्यापासून दूर आहे.
पुणे–सासवड रोड हा रस्ता पुणे–सोलापूर रोडवरील उपनगरातील हडपसर ​​येथील सासवड फाट्यापासून सुरू होतो आणि हडपसर, फुरसुंगी, मांतरवाडी, उरुळी देवाची आणि [[[फुरसुंगी]] या उपनगरांतून जातो. [वडकी]] आणि पुढे सासवड, जेजुरी, आणि सातारा. हडपसरमधील हडपसर गाडीतळ आणि हडपसर विमानतळ आणि फुरसिंगी येथील एसपी इन्फोसिटी या रस्त्यालगत आहेत. पंढरपूर वारी दरम्यान पंढरपूर दिशेने चालत जाणाऱ्या भाविकांनी वापरलेल्या अनेक मुख्य रस्त्यांपैकी हा एक आहे.
पुणे–पौड रोड हा रस्ता एरंडवणे उपनगरातील पौड फाट्यापासून सुरू होऊन कोथरूड, बावधन खुर्द, भुगाव, भुकूम, लवळे, पिरंगुट, कासार आंबोली, पौड आणि रायगड जिल्ह्यातील विले पुढे. पौडकडे जाणारा पुण्यातील पहिला उड्डाणपूल 1998 मध्ये पौड फाट्यावर या रस्त्यावर बांधण्यात आला.
शिवाजी रोड या रस्त्याला मराठा सम्राट शिवाजी असे नाव देण्यात आले आहे. हा रस्ता शिवाजीनगरचे उपनगर जेधे स्क्वेअर (स्वारगेट)ला जोडतो. हा जुन्या पुणे मधला महत्त्वाचा रस्ता आहे आणि बाजीराव रोडला समांतर आहे. या रस्त्यावरील मुठा नदीवरील पुलाचे नाव शिवाजी पूल (याला नवापुल किंवा लॉयड्स ब्रिज असेही म्हणतात). दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिर आणि मंडई मार्केट या रस्त्यावर आहेत.
बाजीराव रोड मराठा साम्राज्यातील पेशवे, बाजीराव पहिला यांच्या नावावरून या रस्त्याला नाव देण्यात आले आहे. हा पुणे मधील महत्त्वाचा रस्ता आहे आणि शिवाजी रोडला समांतर आहे. तुळशीबाग बाजार, विश्रामबाग वाडा, सारसबाग या रस्त्यावर आहेत.
टिळक रोड या रस्त्याला स्वातंत्र्य सैनिक लोकमान्य टिळक यांचे नाव देण्यात आले आहे. हे अलका चौक सदाशिव पेठ आणि जेधे चौक (स्वारगेट) दरम्यान चालते. सर परशुरामभाऊ कॉलेज, नेहरू स्टेडियम, आणि टिळक स्मारक रंग मंदिर या रस्त्यावर आहेत.
लक्ष्मी रोड देवी महालक्ष्मीच्या नावावर असलेला हा रस्ता अलका स्क्वेअर (सदाशिव पेठ) पासून क्वार्टर गेट स्क्वेअर (रास्ता पेठ) पर्यंत जातो. दिवाळीच्या सणात हे लक्ष्मीपूजनाचे ठिकाण आहे. निराली प्रकाशन आणि मनाली प्रकाशन सारखी प्रकाशन गृहे तसेच विविध दागिन्यांची दुकाने येथे आहेत.
कुमठेकर रोड या रस्त्याचे नाव आर. बी. कुमठेकर, मुख्य अधिकारी, पूना शहर नगरपालिका, 1889-1912. हा रस्ता लक्ष्मी रोडला समांतर जातो. येथे अनेक जातीय कपड्यांची दुकाने आहेत.
जंगली महाराज रस्ता जंगली महाराज रोड हे सद्गुरू जंगली महाराज यांच्या नावावर आहे, ज्यांचा आश्रम या रस्त्यावर आहे. या मंदिराला लागूनच संपूर्णपणे खडकात कोरलेले पाताळेश्वर मंदिर आहे, जे इसवी सन ७व्या शतकात बांधलेले पुण्यातील सर्वात जुने मंदिर आहे. हे संपूर्णपणे शिवाजीनगर उपनगरात आहे. १९३९-१९४४ दरम्यान पूना शहर नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी एम.डी. दळवी यांच्या देखरेखीखाली जंगली महाराज रस्त्याची पुनर्बांधणी करण्यात आली. हे अनेक रेस्टॉरंटसाठी प्रसिद्ध आहे.
गोपाळ कृष्ण गोखले रोड या रस्त्याला राजकीय नेते गोपाळ कृष्ण गोखले हे नाव पडले आहे. 1885 मध्ये त्याच्या शेजारी स्थापन झालेली शैक्षणिक संस्था फर्ग्युसन कॉलेज नंतर याला पूर्वी फर्ग्युसन कॉलेज रोड असे संबोधले जात होते. हे संपूर्णपणे शिवाजीनगर उपनगरात आहे. हे त्याच्या अनेक रेस्टॉरंटसाठी देखील प्रसिद्ध आहे.
शंकरशेठ रोड रस्त्याचे नाव जगन्नाथ शंकरसेठ, भारतातील सर्वात प्रसिद्ध समाजसेवी आणि शिक्षणतज्ञ यांच्या नावावर आहे. ते गोळीबार मैदान मार्गे स्वारगेट ते पुलगेट जोडते.
तानाजी मालुसरे रोड या रस्त्याला मराठा साम्राज्यातील लष्करी नेते तानाजी मालुसरे यांचे नाव देण्यात आले आहे. याला सिंहगड रोड असेही म्हणतात. ते पार्वती उपनगरातील सारसबाग जंक्शनपासून सुरू होते आणि पार्वती, हिंगणे खुर्द, हिंगणे खुर्दच्या उपनगरांमधून जाते. [वडगाव बुद्रुक]], वडगाव खुर्द, धायरी, नांदेड, किरकटवाडी, खडकवासला डोणजे] पर्यंत , आणि सिंहगड येथे समाप्त होते. पुला देशपांडे उद्यान, जे पर्वती येथील जपानी थीम असलेले उद्यान आहे, खडकवासला येथील केंद्रीय जल आणि ऊर्जा संशोधन केंद्र आणि खडकवासला धरण आणि सिंहगड या रस्त्यालगत आहेत.
कर्वे रोड आणि नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी रोड कर्वे रोडला समाजसुधारक महर्षी कर्वे यांचे नाव देण्यात आले आहे. शिवाजीनगर (पूर्वी भांबुर्डे) उपनगरातील डेक्कन (पूर्वीची पुलाची वाडी) येथून सुरुवात होते. ते शिवाजीनगर, एरंडवणे, कोथरूड, कर्वेनगर (पूर्वी हिंगणे बुद्रुक) आणि वारजे (देहू रोड–कात्रज बायपासच्या चौकापर्यंत) उपनगरांतून जाते. पुण्यातील पहिला उड्डाणपूल, पौडकडे जाणारा, पौड फाट्यावर या रस्त्यावर १९९८ मध्ये बांधण्यात आला. शिवाजीनगरमधील डेक्कन जिमखाना, आयुर्वेद रसशाळा, आबासाहेब गरवारे महाविद्यालय. , एरंडवणे येथे दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल आणि जोशींचे लघु रेल्वे संग्रहालय आणि कर्वेनगर येथील महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था रस्त्यालगत आहेत.

नॅशनल डिफेन्स अकादमी रोड (NDA रोड)चे नाव रस्त्याच्या कडेला असलेल्या नॅशनल डिफेन्स अकादमीच्या नावावरून ठेवण्यात आले आहे. हे वारजे उपनगरापासून सुरू होते (देहू रोड–कात्रज बायपासच्या चौकातून) आणि वारजे, कोपरे, अहिरे, शिवणे आणि कोंढवे धवडे या उपनगरांमधून जाते. .

कोंढवे धावडे नंतर हा रस्ता पुढे कुडजे, खडकवाडी, मांडवी, सांगरुण, कातवडी, बाहुली आणि मुठा मार्गे जातो जिथे तो पिरंगुट–लवासा रस्त्यावर संपतो.

भांडारकर रोड समाजसुधारक रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर यांच्या स्मरणार्थ १९१७ साली येथे स्थापन झालेल्या भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्था या रस्त्याला हे नाव पडले आहे. हे भांडारकर संस्थेच्या प्रवेशद्वारासमोरील लॉ कॉलेज रोडच्या एका टोकापासून सुरू होते आणि फर्ग्युसन कॉलेज रोडवरील कॅफे गुड लक चौकात संपते. हे संपूर्णपणे शिवाजीनगर उपनगरात आहे. स्पोर्ट्स क्लब डेक्कन जिमखाना आणि PYC हिंदू जिमखाना या रस्त्यावर आहेत. हे मराठी लेखक पुला देशपांडे यांचे घर होते.
प्रभात रोड या रस्त्याला प्रभात स्टुडिओ असे नाव देण्यात आले आहे. हा रस्ता शिवाजीनगरच्या उपनगरातील प्रभात चौकापासून सुरू होतो आणि एरंडवणे उपनगरातील फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (पूर्वीचे प्रभात फिल्म स्टुडिओ) येथे संपतो. प्रभात लॉज, डेक्कन जिमखाना, आणि टिळक टाकी या रस्त्यापासून दूर आहेत.
युनिव्हर्सिटी रोड/ गणेशखिंड रोड हा रस्ता औंध येथील राजीव गांधी पुलापासून सुरू होतो आणि शिवाजीनगर उपनगरातील संगम रेल्वे पुलाजवळील कामगार पुतळा चौकात संपतो. पाषाण व बाणेर येथून पुण्याकडे येणारे रस्ते पुणे विद्यापीठ सर्कल येथे या रस्त्यावर विलीन होतात. केंद्रीय विद्यालय गणेशखिंड, बाल कल्याण संस्था राजभवन, पुणे विद्यापीठ, सरकारी पॉलिटेक्निक, कॉलेज ऑफ अॅग्रिकल्चर, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे मुख्यालय याच रस्त्यालगत आहे. या रस्त्याला विद्यापीठ रस्ता, विद्यापीठ रस्ता आणि गणेशखिंड रस्ता असेही म्हणतात.
नॉर्थ मेन रोड आणि साऊथ मेन रोड नॉर्थ मेन रोड आणि साऊथ मेन रोड हे कोरेगाव पार्क मध्ये समांतर रस्ते आहेत. रस्त्यांना जोडणाऱ्या गल्ल्यांमध्ये पुण्यातील व्यापारी, लष्करी अधिकारी आणि राजकारण्यांच्या आलिशान मालमत्ता आहेत. ओशो इंटरनॅशनल मेडिटेशन रिसॉर्ट या रस्त्यांपासून दूर आहे. जर्मन बेकरी रेस्टॉरंट उत्तर मुख्य रस्त्यावर आहे.
एम.जी. रोड आणि ईस्ट स्ट्रीट एम.जी. रोड म्हणजे मोलेदिना ग्रँट रोड. तो पुलगेट येथे संपतो. हॉटेल अरोरा टॉवर्स येथे आहे.

ईस्ट स्ट्रीट वरील रस्त्याला समांतर जातो. तीही पुलगेट येथे संपते.

सेनापती बापट रोड हा रस्ता V.S. शिवाजीनगरच्या उपनगरातील खांडेकर चौक आणि शिवाजीनगर औंध सीमेवरील गणेश खिंड सर्कलपासून पुणे विद्यापीठ बंद होते. चतुरश्रृंगी मंदिर याच रस्त्यावर आहे आणि नवरात्री उत्सवादरम्यान वार्षिक रस्त्यावर जत्रा भरते. द NCC, बालभारती भवन, शांतनुराव किर्लोस्कर इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटर (ICC), एक पॅगोडा आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक, जेडब्ल्यू मॅरियट हॉटेल आणि सिम्बायोसिस आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ या रस्त्यालगत आहेत.
लॉ कॉलेज रोड हा रस्ता आता चिपळूणकर रस्ता म्हणून ओळखला जातो. या रस्त्यावर वसलेल्या ILS लॉ कॉलेजच्या नावावरून या रस्त्याला नाव देण्यात आले. हा रस्ता शिवाजीनगरच्या उपनगरातील व्ही.एस.खांडेकर चौकापासून सुरू होतो आणि एरंडवणे उपनगरातील कर्वे रोडवरील नल स्टॉपपर्यंत जातो. फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया, नॅशनल फिल्म आर्काइव्ह ऑफ इंडिया आणि भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इन्स्टिट्यूट या रस्त्यालगत वसलेले आहेत.