दलाई लामांची यादी

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
तिबेटी सरकारचे चिन्ह
विद्यमान दलाई लामा

ही तिबेटच्या दलाई लामांची यादी आहे. दलाई लामाचे हे १४ मान्यताप्राप्त अवतार आहेत. याव्यतिरिक्त, एक येशे ग्यात्सो नावाचे अनौपचारिक दलाई लामा (१७०७ मध्ये घोषित) सहावे दलाई लामा यांच्या पदस्थानाचा दावेदार म्हणून होता, परंतु बहुसंख्य जनतेद्वारा ते खरे दलाई लामा म्हणून स्वीकारले गेले नाहीत.

यादी[संपादन]

चित्र नाव जन्म दिनांक पासून दलाई लामा पर्यंत दलाई लामा मृत्यू दिनांक
१ ले दलाई लामा
१ ले दलाई लामा
गेंदुन द्रुब (Gendun Drub) १३९१ अज्ञात १४७४
२ रे दलाई लामा
२ रे दलाई लामा [ चित्र हवे ]
गेंदुन ग्यात्सो (Gendun Gyatso) १४७५ १४९२ १५४२
३ रे दलाई लामा
३ रे दलाई लामा
सोनम ग्यात्सो (Sonam Gyatso) १५४३ १५७८ १५८८
४ थे दलाई लामा
४ थे दलाई लामा
योंटन ग्यात्सो (Yonten Gyatso) १५८९ १६०१ १६१७
५ वे दलाई लामा
६ वे दलाई लामा
न्गावांग लोबसंग ग्यात्सो (Ngawang Lobsang Gyatso) १६१७ १६४२ १६८२
६ वे दलाई लामा
६ वे दलाई लामा
त्सांग्यांग ग्यात्सो (Tsangyang Gyatso) १६८३ १६९७ १७०७
७ वे दलाई लामा
७ वे दलाई लामा
केल्झंग ग्यात्सो (Kelzang Gyatso) १७०८ १७२० १७५७
८ वे दलाई लामा
८ वे दलाई लामा
जामफेल ग्यात्सो (Jamphel Gyatso) १७५८ १७६२ १८०४
९ वे दलाई लामा
९ वे दलाई लामा
लुंगटोक ग्यात्सो (Lungtok Gyatso) १८०५ १८१० १८१५
१० वे दलाई लामा १० वे दलाई लामा त्सुलट्रिम ग्यात्सो (Tsultrim Gyatso) २९ मार्च १८१६ १८२६ १८३७
११ वे दलाई लामा ११ वे दलाई लामा [ चित्र हवे ] खेद्रूप ग्यात्सो (Khedrup Gyatso) १ नोव्हेंबर १८३८ १८४२ ३१ जानेवारी १८५६
१२ वे दलाई लामा १२ वे दलाई लामा ट्रिन्ली ग्यात्सो (Trinley Gyatso) २६ जानेवारी १८५७ १८६० २५ एप्रिल १८७५
१३ वे दलाई लामा
१३ वे दलाई लामा
थुबटेन ग्यात्सो (Thubten Gyatso) १२ फेब्रुवारी १८७६ १८७९ १७ डिसेंबर १९३३
१४ वे दलाई लामा
१४ वे दलाई लामा
तेन्झिन ग्यात्सो (Tenzin Gyatso) ६ जुलै १९३५ १७ नोव्हेंबर १९५० हयात

हे सुद्धा पहा[संपादन]