Jump to content

चर्चा:इगतपुरी

Page contents not supported in other languages.
विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

दुसरीकडचा मजकूर:

इगतपुरी तालुक्यातील गावांची यादी.


1.आहुर्ली 2अधरवड 3.आडसरे बु. 4.आडसरे खु. 5.आडवण 6.आंबेवाडी 7.अवचितवाडी (एन.वी) 8.आवळखेड 9.आवळी दुमाला 10.बलायदुरी 11.बांबळेवाडी (एन.वी.) 12.बारशिंगवे 13.बेलगाव कुऱ्हे 14.बेलगांव त-हाळे 15भंडारदरावाडी 16.भरविर बु. 17.भरवीर खु. 18.भरवज 19.भावली बु. 20.भावली खु. 21.बीटूर्ली 22.बोर्ली 23.बोरटेंबे 24.चिंचले खैरे 25.दौंडत 26.देवळे 27.धामणगाव 28.धामनी 29.धारगाव 30.धार्नोली 31.फांगुळगव्हान 32.गडगडसांगवी 33.गंभिरवाडी 34.गरूडेश्वर 35.गावहांडे 36.घोडेवाडी 37.घोटी बु. 38.घोटी खु. 39.गोंदेदुमाला 40.इगतपुरी (एम क्ल) 41.इंदोरे 42.जामुंडे 43.जानोरी 44.काळुस्ते 45.कानडवाडी 46.कांचनगाव 47.कऱ्ह्रोले 48.कवडदरा 49.कावनई 50.खडकेद 51.खैरगाव 52. खंबाळे 53.खेड 54.कोरपगाव 55.कृष्णानगर 56.कुर्हेगाव 57.कुर्नोली 58.कुरुंगवाडी 59.कुसेगाव 60.लहमगेवाडी 61.लक्ष्मीनगर 62.मैदारा धनोशी 63.माळुंजे 64.मानिकखांब 65.मांजरगाव 66.मानवेडे 67.म्हसुर्ली 68.मोडाळे 69.मोगरे 70.मुकणे 71.मुंढेगांव 72.मुरुम्बी 73.नागोसली 74.नांदडगाव 75.नांदगाव बु. 76.नांदगाव सदो 77.नांदुरवैद्य गाव 78.नीनावी 79.निरपन 80.ओंडली 81.पाडळी देशमुख 82.परदेशीवाडी 83.पारदेवी 84.पिंपळगाव भटाटा 85.पिंपळगाव डुकरा 86.पिंपळगाव घाडगा 87.पिंपळगाव मोर 88.पिंपरी सदो 89.राहुलनगर (एन.वी.) 90.रामनगर 91.रायांबे 92.साकुर 93.समनेरे 94.सांजेगाव 95.सातुर्ली 96.सेनवड बु. 97.शेनवड खु. 98.शेणित 99.शेरावाडी (एन.वी.) 100.शेवगेडांग 101.शिरसाठे 102.सोमज 103.सोनोशी 104.टाकेद बुद्रुक 105.टाकेद खुर्द 106.टाकेघोटी 107.तळोघ 108.तळोशी 109.टिटोली 110.त्रिंगलवाडी 111.उभाडे 112.उंबरकोन 113.वाडीवर्हे 114.वाघेरे 115.वाघ्याचीवाडी 116.वाकी 117.वाळविहिर 118.वांजोळे 119.वासाळी