गुजरात विधानसभा मतदारसंघांची यादी

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

गुजरात विधानसभेमध्ये १८२ मतदारसंघांतून निवडून गेलेले सदस्य असतात. विधानसभेच्या बैठका राज्याची राजधानी गांधीनगर येथे होतात. या सभेचे प्रमुख विधानसभा अध्यक्ष तथा स्पीकर असतात. सभेत बहुमत सिद्ध केलेल्या पक्षातर्फे मुख्यमंत्र्यांची निवड केली जाते.

गुजरात विधानसभेसाठीची पहिली निवडणूक १९६२ साली झाली. त्यात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षास बहुमत मिळून जीवराज मेहता राज्याचे मुख्यमंत्री झाले.

मतदारसंघ (जिल्हेनिहाय)[संपादन]

कच्छ (६)[संपादन]

क्र मतदारसंघ आरक्षण आमदार
अबडासा --
मांडवी --
भूज --
अंजार --
गांधीधाम अजा
रापर --

बनासकांठा (९)[संपादन]

क्र मतदारसंघ आरक्षण आमदार
वाव --
थराद --
धानेरा --
१० दांता अज
११ वडगाम अजा
१२ पालनपूर --
१३ डीसा --
१४ देवदार --
१५ कांकरेज --

पाटण (४)[संपादन]

क्र मतदारसंघ आरक्षण आमदार
१६ राधनपूर --
१७ चाणस्मा --
१८ पाटण --
१९ सिद्धपूर --

महेसाणा (७)[संपादन]

क्र मतदारसंघ आरक्षण आमदार
२० खेराळू --
२१ उंझा --
२२ वीसनगर --
२३ बेचराजी --
२४ कडी अजा
२५ महेसाणा --
२६ विजापूर --

साबरकांठा (४)[संपादन]

क्र मतदारसंघ आरक्षण आमदार
२७ हिम्मतनगर --
२८ ईडर अजा
२९ खेडब्रह्मा अजा
३३ प्रांतिज --

अरवल्ली (३)[संपादन]

क्र मतदारसंघ आरक्षण आमदार
३० भिलोडा अजा
३१ मोडासा --
३२ बायड --

गांधीनगर (५)[संपादन]

क्र मतदारसंघ आरक्षण आमदार
३४ दहेगाम --
३५ गांधीनगर दक्षिण --
३६ गांधीनगर उत्तर --
३७ माणसा --
३८ कालोल --

अहमदाबाद (२१)[संपादन]

क्र मतदारसंघ आरक्षण आमदार
३९ वीरमगाम --
४० साणंद --
४१ घाटलोडिया --
४२ वेजलपूर --
४३ वटवा --
४४ एलिसब्रिज --
४५ नारणपुरा --
४६ निकोल --
४७ नरोडा --
४८ ठक्करबापा नगर --
४९ बापूनगर --
५० आमराईवाडी --
५१ दरियापूर --
५२ जमालपूर-खाडिया --
५३ मणीनगर --
५४ दानलिमडा अजा
५५ साबरमती --
५६ असारवा अजा
५७ दसक्रोई --
५८ धोळका --
५९ धंधुका --

सुरेन्द्रनगर (५)[संपादन]

क्र मतदारसंघ आरक्षण आमदार
६० दसाडा अजा
६१ लीमडी --
६२ वढवाण --
६३ चोटीला --
६४ ध्रांगध्रा --

मोरबी (३)[संपादन]

क्र मतदारसंघ आरक्षण आमदार
६५ मोरबी --
६६ टंकारा --
६७ वांकानेर --
६८ हळवाड --

राजकोट (८)[संपादन]

क्र मतदारसंघ आरक्षण आमदार
६८ राजकोट पूर्व --
६९ राजकोट पश्चिम --
७० राजकोट दक्षिण --
७१ राजकोट ग्राम्य अजा
७२ जसदण --
७३ गोंडल --
७४ जेतपूर --
७५ धोराजी --

जामनगर (५)[संपादन]

क्र मतदारसंघ आरक्षण आमदार
७६ कळवाड अजा
७७ जामनगर ग्राम्य --
७८ जामनगर उत्तर --
७९ जामनगर दक्षिण --
८० जामजोधपूर --

देवभूमी द्वारका (२)[संपादन]

क्र मतदारसंघ आरक्षण आमदार
८१ खंभाळिया --
८२ द्वारका --

पोरबंदर (२)[संपादन]

क्र मतदारसंघ आरक्षण आमदार
८३ पोरबंदर --
८४ कुतियाणा --

जूनागढ (५)[संपादन]

क्र मतदारसंघ आरक्षण आमदार
८५ माणावदर --
८६ जूनागढ --
८७ वीसावदर --
८८ केशोद --
८९ मांगरोळ --

गीर सोमनाथ (४)[संपादन]

क्र मतदारसंघ आरक्षण आमदार
९० सोमनाथ --
९१ तळाला --
९२ कोडीनार अजा
९३ उना --

अमरेली (५)[संपादन]

क्र मतदारसंघ आरक्षण आमदार
९४ धारी --
९५ अमरेली --
९६ लाठी --
९७ सावरकुंडला --
९८ राजुला --

भावनगर (७)[संपादन]

क्र मतदारसंघ आरक्षण आमदार
९९ महुवा --
१०० तळाजा --
१०१ गरियाधर --
१०२ पालिताणा --
१०३ भावनगर ग्राम्य --
१०४ भावनगर पूर्व --
१०५ भावनगर पश्चिम --

बोटाद (२)[संपादन]

क्र मतदारसंघ आरक्षण आमदार
१०६ गढडा अजा
१०७ बोटाद --

आणंद (७)[संपादन]

क्र मतदारसंघ आरक्षण आमदार
१०८ खंभात --
१०९ बोरसद --
११० अंकलाव --
१११ उमरेठ --
११२ आणंद --
११३ पेटलाद --
११४ सोजित्रा --

खेडा (७)[संपादन]

क्र मतदारसंघ आरक्षण आमदार
११५ मातर --
११६ नडियाद --
११७ महेमदावाद --
११८ महुडा --
११९ ठासरा --
१२० कपडवंज --
१२१ बालासिनोर --

महीसागर (२)[संपादन]

क्र मतदारसंघ आरक्षण आमदार
१२२ लुणावाडा --
१२३ संतरामपूर अज

पंचमहाल (५)[संपादन]

क्र मतदारसंघ आरक्षण आमदार
१२४ शेहरा --
१२५ मोरवा हदाफ अज
१२६ गोधरा --
१२७ कालोल --
१२८ हालोल --

दाहोद (६)[संपादन]

क्र मतदारसंघ आरक्षण आमदार
१२९ फतेपुरा अज
१३० झालोद अज
१३१ लिमखेडा अज
१३२ दाहोद अज
१३३ गरबडा अज
१३४ देवगढ बारिया --

छोटा उदेपूर (३)[संपादन]

क्र मतदारसंघ आरक्षण आमदार
१३८ जेतपूर ST
१३७ छोटा उदेपूर ST
१३९ संखेडा ST

वडोदरा (१०)[संपादन]

क्र मतदारसंघ आरक्षण आमदार
१३५ सावली --
१३६ वाघोडिया --
१४० डभोई --
१४१ वडोदरा शहेर अजा
१४२ सयाजीगंज --
१४३ अकोटा --
१४४ रावपुरा --
१४५ मांजलपूर --
१४६ पादरा --
१४७ करजण --

नर्मदा (२)[संपादन]

क्र मतदारसंघ आरक्षण आमदार
१४८ नांदोद अज
१४९ डेडियापाडा अज

भरुच (५)[संपादन]

क्र मतदारसंघ आरक्षण आमदार
१५० जंबुसर --
१५१ वागरा None
१५२ झघडिया अज
१५३ भरुच None
१५४ अंकलेश्वर --

सुरत (१६)[संपादन]

क्र मतदारसंघ आरक्षण आमदार
१५५ ओलपाड --
१५६ मांगरोळ अज
१५७ मांडवी अज
१५८ कामरेज --
१५९ सुरत पूर्व --
१६० सुरत उत्तर --
१६१ वारछा मार्ग --
१६२ कारंज --
१६३ लिंबायत --
१६४ उधना --
१६५ मजुरा --
१६६ कतारगाम --
१६७ सुरत पश्चिम --
१६८ चोऱ्यासी --
१६९ बारडोली अजा
१७० महुवा अज

तापी (२)[संपादन]

क्र मतदारसंघ आरक्षण आमदार
१७१ व्यारा अज
१७२ निझर अज

डांग (१)[संपादन]

क्र मतदारसंघ आरक्षण आमदार
१७३ डांग अज

नवसारी (४)[संपादन]

क्र मतदारसंघ आरक्षण आमदार
१७४ जलालपूर --
१७५ नवसारी --
१७६ गणदेवी अज
१७७ वांसदा अज

वलसाड (५)[संपादन]

क्र मतदारसंघ आरक्षण आमदार
१७८ धरमपूर अज
१७९ वलसाड --
१८० पारडी --
१८१ कपराडा अज
१८२ उमरगाव अज

संदर्भ[संपादन]