खेड तालुका (रत्‍नागिरी)

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
(खेड तालुका, रत्‍नागिरी जिल्हा या पानावरून पुनर्निर्देशित)

खेड हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील रत्‍नागिरी जिल्ह्याच्या नऊ तालुक्यांपैकी एक आहे.

तालुक्यातील गावे[संपादन]

 1. ऐनवली
 2. ऐनावरे
 3. ऐनी
 4. अळसुरे
 5. अळसुरे खुर्द
 6. आंबादास
 7. आंबवली
 8. आंबये
 9. आमशेत (खेड)
 10. अनासपुरे
 11. आंजणी
 12. आपेडे
 13. आसगणी
 14. आसगणी मोहोल्ला
 15. आष्टी (खेड)
 16. आष्टी बुद्रुक
 17. आष्टी मोहोल्ला
 18. अशटण
 19. आवशी
 20. बहिरवली
 21. बजरंग नगर
 22. भरणा नाका
 23. भरणे
 24. भेळसई
 25. भेळसई बारा आणे गावठण
 26. भेळसई बुद्धवाडी
 27. भेळसई चौथाई
 28. भोस्ते
 29. भोस्ते बुद्रुक
 30. भोस्ते मोहोल्ला
 31. बिजघर
 32. बिरमणी
 33. बोरज
 34. बोरघर
 35. चकाळे
 36. चांदेवाडी
 37. चटाव
 38. चिंचवली
 39. चिंचघर (खेड)
 40. चिंचवाडी
 41. चिरणी
 42. चिरणी वरचीवाडी
 43. चोरवणे
 44. चोरवणे उतेकरवाडी
 45. चौगले मोहोल्ला
 46. दाभिळ
 47. दहिवली (खेड)
 48. दयाळ (खेड)
 49. देवघर (खेड)
 50. देवसडे
 51. धाकरवाडी
 52. धाकटी सुसेरी
 53. धामणंद
 54. धामणंद गावठण
 55. धामणदेवी
 56. धामणदेवी मोहोल्ला
 57. धामणी (खेड)
 58. धावडे
 59. दिवाण खवटी
 60. दिवाळेवाडी
 61. फलसोंडा
 62. फुरूस (खेड)
 63. फुरूस आमशेत
 64. फुरूस गावठण
 65. गणवळवाडी
 66. घागवाडी
 67. घाणेखुंट
 68. घेरा रसाळगड
 69. घेरा सुमरगड
 70. घेरापालगड
 71. घोगरे
 72. गोमलेवाडी
 73. गुणाडे
 74. हेदली
 75. हेदवाडी
 76. होडारपाड
 77. होडखड खुर्द
 78. हुमबारी
 79. जैतापूर (खेड)
 80. जामगे
 81. जांभुळगाव
 82. जांभुर्डे
 83. जावळी गावठण
 84. कडवली
 85. काजवेवाडी
 86. कळंबनी बुद्रुक
 87. कळंबनी खुर्द
 88. कांदोशी
 89. कारजी
 90. कारजी बुद्रुक
 91. करटेल
 92. कसबा नातु
 93. कसई
 94. कशेडी
 95. कवळे (खेड)
 96. केळणे
 97. खालची
 98. खारी
 99. खवटी
 100. खोपी (खेड)
 101. खोपी तांबडवाडी
 102. किंजळे तर्फे खेड
 103. किंजळे तर्फे नातु
 104. कोंडिवली
 105. कोंडिवली खुर्द
 106. कोंडवाडी
 107. कोरेगाव (खेड)
 108. कोरेगाव खुर्द
 109. कोतवली
 110. कुडोशी
 111. कुळवंडी
 112. कुंभाड
 113. कुंभवली (खेड)
 114. कुरावळ गावठण
 115. कुरावळ जावळी
 116. कुरावळ खेड
 117. लवेल
 118. लोटे
 119. महाळुंगे
 120. मांडवे (खेड)
 121. मणि
 122. मातवाडी
 123. मेटे
 124. मिरळे
 125. मोहाणे
 126. मोरवंडे
 127. मोरवंडे खुर्द
 128. मुळगाव
 129. मुंबके
 130. मुरडे
 131. मुसड
 132. नांदगाव (खेड)
 133. नांदगाव मोहोल्ला
 134. नांदिवली (खेड)
 135. नातुनगर
 136. नवानगर (खेड)
 137. निगडे (खेड)
 138. निळवणे
 139. निळीक
 140. निवे
 141. पाखरवाडी
 142. पन्हाळजे
 143. पन्हाळजे खुर्द
 144. पाटीलगाव (खेड)
 145. पोसरे बुद्रुक
 146. पोसरे खुर्द
 147. पोयनार
 148. पोयनार खुर्द
 149. प्रभुवाडी
 150. पुरे बुद्रुक
 151. पुरे खुर्द
 152. राजवेळ
 153. साखर (खेड)
 154. साखरोळी
 155. साखरोळी खुर्द
 156. सनघर
 157. सांगलोट
 158. सांगलोट बुद्धवाडी
 159. सांगलोट मराठावाडी
 160. सांगलोट मोहोल्ला
 161. सापिर्ली
 162. सातविणगाव
 163. सावनस
 164. सावनस खुर्द
 165. सवेणी
 166. शेलडी
 167. शेलडी खोतवाडी
 168. शेरावळ
 169. शेरावळ खुर्द
 170. शिंगरी
 171. शिरवली (खेड)
 172. शिरगाव (खेड)
 173. शिरगाव खुर्द
 174. शिरशी
 175. शिव बुद्रुक
 176. शिव खुर्द
 177. शिव मोहोल्ला
 178. शिवतर
 179. सोंड्ये
 180. सोनगाव
 181. सुकदर
 182. सुकीवली
 183. सुसेरी
 184. तळघर
 185. तळे (खेड)
 186. तळवट जावळी
 187. तळवट खेड
 188. तळवट पाळ
 189. तिसंगी
 190. तिसे
 191. तिसे खुर्द
 192. तुळशी बुद्रुक
 193. तुळशी खुर्द
 194. तुंबाड
 195. उधळे बुद्रुक
 196. उधळे खुर्द
 197. वळंजावाडी
 198. वरोवली
 199. वेरळ (खेड)
 200. वेताळवाडी
 201. विहळी
 202. विराचीवाडी
 203. वाडगाव बुद्रुक
 204. वाडगाव खुर्द
 205. वाडी बेलदर
 206. वाडी बिद
 207. वाडी जैतापूर
 208. वाडी मालदे
 209. वावे चिंचाटवाडी
 210. वावे जांभुळवाडी
 211. वावे तर्फे खेड
 212. वावे तर्फे खेड गावठण
 213. वावे तर्फे नातु
 214. झगडेवाडी