उपसर्ग (संस्कृत व्याकरण)

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

उपसर्ग ही संस्कृत व्याकरणातील संकल्पना आहे. उपसर्ग हे मुख्यत्वे धातू ह्या गटातील शब्दांना लागतात. उपसर्गांच्या साहचर्यामुळे धातूच्या अर्थात बदल होतात.

संस्कृत भाषेतील उपसर्ग[संपादन]

संस्कृत व्याकरणपरंपरेत पुढील उपसर्ग गणण्यात आहेत.

उपसर्ग मराठी अर्थ

 1. प्र - पुढे , अधिक
 2. परा - मागे , उलट
 3. अप- दूर ,विरुद्ध
 4. सम्- एकत्र ,चांगले
 5. अनु- मागोमाग
 6. अव- खाली
 7. निस्- बाहेर , दूर
 8. निर्- बाहेर
 9. दुस्- दुष्ट
 10. दूर‍‍- ‍‍र हलन्त कठीण
 11. वि- उलट,वेगळा ,विशिष्ट
 12. आ- मागे,पासून ,पर्यंत
 13. नि- आत ,अधिक

१४ .अधि- वर

१५..अति- पलीकडे

१६. अपि- सुद्धा,देखील

१७..सु- उत्तम

१८..अभि- कडे

१९..प्रति- विरुद्ध

२०.परि- भोवताली

२१.उप- जवळ,कडे

२२. उद द हलन्त- वर

उपसार्गाबद्दल माहिती देणारी एक कारिका

१. धत्वर्थ्म् बाधते कश्चित्त् कश्चित्त्मनुवर्तते |

तमेव विशिनष्टयन्यः उपसर्गतिस्त्रिधा ||