Jump to content

अरबी अंक

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

अरबी संख्या आणि त्यांचे उच्चार

मराठी - अरबी संख्या
संख्या मराठी अक्षरी अरबी प्रणाली हिंदू-अरबी संख्या प्रणाली अरेबिक मध्ये उच्चार
शून्य ٠ 0 صفر
एक ١ 1 واحد वाहिद
दोन ٢ 2 اثنين इतनेन
तीन ٣ 3 ثلاثة तलाता
चार ٤ 4 أربعة अरबा
पाच ٥ 5 خمسة खमसा
सहा ٦ 6 ستة सित्ता
सात ٧ 7 سبعة सबा
आठ ٨ 8 ثمانية तमानिया
नऊ ٩ 9 تسع तिस्सा
१० दहा ١٠ 10 عشرة अशरा
२० वीस ٢٠ 20 عشرين अशरीन
३० तीस ٣٠ 30 ثلاثين तलातीन
४० चाळीस ٤٠ 40 أربعين अरबाइन
५० पन्नास ٥٠ 50 خمسون खमसिंन
६० साठ ٦٠ 60 ستين सिताइन
७० सत्तर ٧٠ 70 سبعون सबाऊन
८० ऐंशी ٨٠ 80 ثمانون तमानवुन
९० नव्वद ٩٠ 90 تسعين तिस्साइन
१०० शंभर ١٠٠ 100 مائة
५०० पाचशे ٥٠٠ 500 خمسمائة
१,००० एक हजार ١٠٠٠ 1000 ألف
१०,००० दहा हजार ١٠٠٠٠ 10000
१,००,००० एक लाख ١٠٠٠٠٠ 100000
१०,००,००० दहा लाख ١٠٠٠٠٠٠ 1000000
१,००,००,००० एक कोटी ١٠٠٠٠٠٠٠ 10000000
१०,००,००,००० दहा कोटी ١٠٠٠٠٠٠٠٠ 100000000
१,००,००,००,००० एक अब्ज ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 1000000000

हे सुद्धा पहा[संपादन]