अलीकडील बदल

या विकिवर झालेल्या सर्वात अलीकडील बदलांचा या पानावर मागोवा घ्या.

नव्याने उपलब्ध यथादृश्य संपादक (VisualEditor) ही संपादन पद्धती सुविधा वापरून पहा. बगक्रमांक 49569 वर लक्ष ठेवा.
यथादृश्य संपादक वापरून केलेले अलिकडील बदल
  • यथादृश्य संपादक संपादन पद्धतीतील महत्वपूर्ण बदलांबद्दलच्या, साहाय्य पानाचा अनुवाद सहभागाबद्दल धन्यवाद. संबंधित मराठी साहाय्य चित्रांचे स्क्रिनशॉट अपलोड/अद्ययावतता ७५% बाकी आहे.मराठी साहाय्य चित्रांचे स्क्रिनशॉट अपलोड/अद्ययावतता करण्यात [येथे] सहभाग आणि साहाय्य प्राधान्याने हवे आहे.

अलीकडील बदलांसाठी पर्याय
विवरण:
(नविन पानांची यादी हेही पाहा)
छो
$1 - छोटे बदल
सां
$1 - सांगकामे(बॉट्स)
डा
विकिडाटाचे संपादन
(±१२३)
या पानाचा आकार इतक्या बाइट्स ने बदलला
मागील | | | १४ | ३० दिवसांतील ५० | १०० | २५० | ५०० बदल पाहा.
छोटे बदल लपवा | सांगकामे(बॉट्स) दाखवा | अनामिक सदस्य लपवा | प्रवेश केलेले सदस्य लपवा | माझे बदल लपवा | विकिडाटा दाखवा

०८:२६, २१ एप्रिल २०१५ नंतर केले गेलेले बदल दाखवा.
   

२१ एप्रिल २०१५

२० एप्रिल २०१५